Ledigheden blandt nyuddannede pædagoger falder: Kommuner jagter dem allerede som studerende

Langt flere nyuddannede pædagoger kommer i job. Men kommunerne mangler stadig ansøgere.

Sisse Ulrich har allerede fået fast job, inden hun er færdiguddannet pædagog. (Privat)

Der er ikke noget som at være eftertragtet.

Det mærker landets nyuddannede pædagoger, som netop i disse dage har deres afsluttende eksamen. For de kommer ud til et sultent arbejdsmarked, der hungrer efter dem.

Der mangler akut 4.000 pædagoger ifølge pædagogernes fagforening BUPL. Derfor tilbyder kommunerne de pædagogstuderende fast job, allerede mens de er studerende.

En af dem er nyuddannede Sisse Ulrich fra Aarhus, som har fået job i en vuggestue. Faktisk blev hun tilbudt jobbet fire måneder før, hun blev færdig.

- Vi mærker tydeligt, at der er mangel på os, og at der er mange institutioner, der gerne vil have fat i os. De forsøger at hverve os og vække vores interesse allerede tidligt.

Studerende lander fast job

Tal, trukket af pædagogernes fagforening BUPL for DR, viser, at antallet af ledige nyuddanede pædagoger er faldet markant over de seneste år.

Helt præcist er antallet af nye pædagoger, der endnu ikke har været i arbejde efter afsluttet uddannelse, faldet med 63 procent siden 2019.

Tallene er et klart udtryk for, at manglen på pædagoger kun bliver mere og mere alvorlig, siger Elisa Rimpler, der er formand for pædagogernes fagforening BUPL.

- Det er allerede flere steder som at vinde i lotto, hvis man finder en pædagoguddannet til en ledig stilling.

- Det har konsekvenser både for fagligheden – at man som pædagog ikke har nogen at sparre med, og det handler også i højere grad om, at der er mange opgaver forbundet med en børnegruppe, hvor det er pædagogen, der har ansvaret alene, forklarer Elisa Rimpler med bekymring - da problemet kun vokser sig større.

I 2030 kommer der ifølge BUPL til at mangle 14.000 ekstra pædagoger i landets daginstitutioner. For mens kravet om minimumsnormeringer rykker tættere på, fortsætter børnetallet op – og færre pædagoger bliver uddannet.

For selvom pædagoguddannelsen stadig er den uddannelse med flest ansøgere, er hver femte pædagogstuderende forsvundet siden 2016.

Kommuner på charmeoffensiv

DR har kontaktet samtlige østjyske kommuner – og både i Syddjurs, Horsens, Silkeborg, Randers, Aarhus og Skanderborg har de et stigende børnetal – og derfor også ekstra svært ved at få nok pædagoger.

De fortæller, hvordan de genopslår stillinger – og nogle gange vælger at ansætte pædagogmedhjælpere i stedet for uddannet personale – fordi ingen søger jobbet.

Det er ansøgers marked – så et eller andet bliver kommunerne nødt til at gøre for at vinde pædagogerne.

De inviterer studerende på inspirationsture rundt til institutionerne, tilbyder følordninger i håbet om at give en blid start, efteruddannelse, fleksibilitet og frit valg på timehylden.

Men tiltagene giver ikke flere pædagoger at vælge imellem - og i Aarhus, hvor Sisse Ulrich er uddannet, ser de frem mod at mangle op imod 1.100 pædagoguddannede medarbejdere i 2030.

Her har det i løbet af særligt slutningen af 2022 været sværere at rekruttere pædagogisk personale – og særlige pædagoguddannede. Og problemet ser ud til at vokse, fortæller Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune (SF).

- Vi står lige nu med en konkret situation, hvor vi er nødt til at ændre vores pasningsgaranti. Vi kan ikke længere tilbyde alle forældre at få passet deres børn tæt på bopælen, og derfor kommer nogle forældre til at skulle køre længere for at bringe og hente deres børn, siger rådmanden.

Det er kommunen nødt til, for selvom de har pladser i institutionerne, har de ikke pædagogerne.

- Så det er et meget aktuelt problem for os lige nu, at der ikke er nok, der søger mod faget. Vi har den fysiske plads, men vi har ikke nok medarbejdere.

Men de har i hvert fald Sisse Ulrich. I et halvt år.

- Min plan er, at jeg gerne vil søge ind på en kandidat til efteråret, og det har jeg været meget ærlig om. Det havde jeg ikke regnet med, at de ville gå med til. Jeg havde troet, at jeg kun kunne få en stilling som barselsvikar et sted, fortæller hun.