Legetøj larmer for meget

En ny EU-stand har sat maksimumsgrænserfor lydstyrken fra legetøj

En ny EU-stand har sat maksimumsgrænser for lydstyrken fralegetøj som f.eks. pistoler og brandbiler, og producenter afknaldhætter skal inden to år gøre hætterne mindre støjene. Ranglerog andet støjende legetøj, der bruges i vugger skal også larmemindre. Reglerne er blevet til, efter at undersøgelser har vist, atmange unge har høreskader. Det kan ikke bevises, at støjendelegetøj er årsagen, men man har ladet tvivlen komme børneneshørelse til gode. Støjstandarderne er en del af et helt sæt nyeEU-standarder for legetøj.

Facebook
Twitter