Lektor: Vi skal ikke udskamme de unge for deres brug af sociale medier

Undersøgelse tegner et meget entydigt billede af unge og brugen af sociale medier, mener ekspert.

- Grunden til det især er unge piger, der er hyppige brugere af sociale medier, er, at det især i den alder bliver vigtigt at vedligeholdelsen veninderelationer, siger Malene Charlotte Larsen lektor i unges brug af sociale medier på Aalborg universitet. Arkivfoto. (Foto: Sara Gangsted © Scanpix)

Snapstreaks, der skal opretholdes, Instagram-billeder, der skal likes og Messenger-beskeder, der skal besvares.

Sådan forløber timerne for mange unge på landet ungdomsuddannelser.

Det viser en ny undersøgelse fra Epinion, der er bestilt af Undervisningsministeriet. Undersøgelsen er bestilt for at få et større indblik i børn og unges brug af sociale medier.

Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at to ud af tre af de unge piger mellem 15 og 19 år, føler sig stressede eller pressede over at skulle følge med på sociale medier.

Men ifølge lektor i unges brug af sociale medier på Aalborg Universitet Malene Charlotte Larsen er det ikke helt så sort hvidt, som undersøgelsen fremstiller det.

- Jeg tror det er svært at lave den direkte oversættelse mellem pres og sociale medier, som undersøgelsen gør. Der mangler nogle faktorer for at kunne konkludere det, siger Malene Charlotte Larsen.

Hun ser også nogle andre problemer ved undersøgelsen;

- Undersøgelsen bærer præg af en voksen diskurs, hvor flere spørgsmål er framet i en form, der frembringer bestemte svar fra de unge, siger hun med det forbehold, at hun ikke minutiøst har gennemgået rapporten.

Det drejer sig blandt andet om udformningen af nogen af spørgsmålene. Spørgsmålene har en bestemt ordlyd, der lægger ordene i munden på de unge. Det er tilfældet med spørgsmålet om stress og sociale medier, hvor et af spørgsmålene lyder:

Synes du, at det er stressende at følge med på de sociale medier?

Malene Charlotte Larsen forklarer:

- De lukkede spørgsmål i undersøgelsen gør, at de unge i nogen grad kommer til at forholde sig til et begreb og bliver påvirket på grund af den måde, spørgsmålene er udformet.

Hun siger også, at der er en forskel i undersøgelsens og de unges forståelse af ord:

- De unges hverdagsterminologi bliver overført til fagsprog, eksempelvis når de unge taler om stress i hverdagen, refereres det i undersøgelsen til den kliniske form for stress, og det er noget misvisende.

Sociale medier vedligeholder relationer

Mobiltelefonen er en meget integreret del af de unges hverdag, men Malene Charlotte Larsen understreger, at unge er meget bevidste omkring deres brug af mobilen.

Undersøgelsen viser, at blandt unge piger på 15-19 år bruger 39 procent 2-4 timer om dagen på sociale medier, og 29 procent bruger mobilen mere end fire timer om dagen.

Ifølge Malene Charlotte Larsen er det svært at opgøre præcist hvor meget, man bruger telefonen, fordi man hele tiden bruger den til små ting som at tjekke Lectio eller den næste busafgange.

- De unge vokser op med sociale medier som en naturlig og meget stor del af deres venskabsrelationer, og det er vigtigt, at vi ikke udskammer de unge for deres brug af sociale medier.

Samtidig er medier som Snapchat, noget der nærer de unges relationer, fordi de korte beskeder er et øjebliksbillede, der igen forsvinder. Det gør dem mere personlige og nære.

At det særligt er de unge piger, der benytter sociale medier kommer ikke bag på Malene Charlotte Larsen.

- Grunden til, at det især er unge piger, der er hyppige brugere af sociale medier, er, at det især i den alder bliver vigtigt at vedligeholde veninderelationer.

Undervisningsminister Merete Riisager udtaler i forbindelse med analysen:

- Det er forældrenes ansvar, at deres børn ikke føler, at de skal være på sociale medier hele tiden for at skabe meningsfulde relationer

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk