Lettere at klage over sundhedsvæsenet

Det tager alt for lang tid at behandle klager over fejl i sundhedsvæsenet. Nu skal et nyt Patientombud få sagsbehandlingstiderne ned.

Tusinder klager hvert år over fejl i sundhedsvæsenet. Nu er det blevet lettere at klage - fra 1. januar er alle klagesager samlet ét sted i Patientombuddet. Det skal få sagsbehandlingstiden ned fra de nuværende 13 måneder. (© DR)

Tusinder klager hvert år over sundhedsvæsenet, og antallet af klager har været stigende i en årrække. Et nyt Patientombud skal samle alle klagerne ét sted og være med til at få sagsbehandlingstiden ned. I dag tager det 13 måneder i gennemsnit at få behandlet en klage over sundhedsvæsenet.

- Det bliver en af vores første udfordringer at få ventetiden ned. 13 måneder er alt for lang tid, siger Steffen Egesborg, direktør for det nye Patientombud.

Nemmere klagegang

Tidligere skulle patienter klage forskellige steder afhængigt af, hvad de var utilfredse med - det var uoverskueligt og bøvlet. Fremover kan de nøjes med at sende klagen til ét sted.

Samtidig behøver klagere ikke længere at sætte fingeren på en bestemt navngiven person, men kan bede Patientombuddet vurdere et helt forløb.

Det nye Patientombud har henved 130 ansatte, og der er nok at se til.

- Vi får omkring 5000 klager i øjeblikket, dertil kommer mange tusinde utilsigtede hændelser, som bliver indberettet til os, siger Steffen Egesborg.

Få en forklaring af de ansvarlige

En anden nyskabelse er dialogsamtaler. Alle klagere vil nu automatisk få tilbudt en samtale med de ansvarlige inden for fire uger.

Han peger på, at mange klager udspringer af misforståelser mellem patienter, pårørende og sundhedspersonalet. Det kan dialogsamtalen være med til at afdække.

- Mange vil være glade for en hurtig forklaring og måske en undskyldning, siger Steffen Egesborg.

Målet er, at flere, på baggrund af dialogsamtalen, vil trække sagen tilbage.

- Efter samtalen kan patienten tage stilling til, om han/hun er tilfreds med den forklaring, der kom frem på mødet, og evt trække klagen tilbage. Men det er helt op til patienten, han kan også vælge at gå videre med klagen, siger Steffen Egesborg.

Vreden blev mindre

Gunhild Warming mistede sin datter på grund af flere fejl begået på et sygehus. For hende har det haft stor betydning at tale med en af de ansvarlige bagefter.

- Mødet fik større betydning, end jeg havde troet. Min vrede mod den person er langsomt forsvundet, fortæller Gunhild Warming.

Gunhild Warming er i dag patientambassadør og arbejder for at forbedre samarbejdet mellem patienter og sundhedspersonale. Hun tror ligesom Steffen Egesborg, at dialogsamtalerne kan være med til at begrænse antallet af langtrukne klagesager.

- For et par år siden fik jeg en uforbeholden undskyldning af ledelsen på det sygehus, hvor min datter døde. Det har været med til give mig indtryk af, at der en bedre kultur på vej i sundhedsvæsenet, hvor dialog og tillid er bedre end at fremstå ufejlbarlig, siger Gunhild Warming.