Lever op til krav om fredet skov

ddf

Danmark lever op til sin målsætning om, hvor stor en del afdanske skovområder, der skal ændres til at være såkaldt urørtskov.

Skov- og Naturstyrelsens strategi for danske naturskove har sommål, at der inden år 2000 skal være 5000 hektar urørt skov. Ogmålet er opfyldt, oplyser forstfuldmægtig i Skov- og

Naturstyrelsen Anette Munk Ebbesen.

I 2040 er det planen, at 40.000 hektar skal være lagt om tilnaturskov. Det dækker både over urørt skov, der er fredede områdermed træsorter og planter, og græsningsområder.

Facebook
Twitter