Ligestillingen halter på direktørgangene: ’Virksomheder skal gøre sig lækre’

Dansk Industri vil lokke flere kvindelige ledere over i den private sektor.

Der vælges for få kvinder ind på bestyrelses- og toplederposter, mener Dansk Industri. (Arkiv-foto) (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Der er for få kvinder i toppen af dansk erhvervsliv, og det går for langsomt fremad med ligestillingen, mener Dansk Industri (DI), som oplever tabte talenter og forringet konkurrenceevne.

Blot tolv procent af topcheferne i den private sektor er kvinder, men det er svært for virksomhederne at finde kvinder nok til at besætte pladserne.

Sådan lyder konklusionen af en ny DI-rundspørge, hvor 58 procent af bestyrelsesformændene vurderer, at der 'i meget høj grad' eller 'i høj grad' er udfordringer med at finde kvinder til topposterne.

DI: Gør jer attraktive og afliv fordommene

En af forklaringerne på de få kvindelige virksomhedsledere kan være, at størstedelen af kvinderne er beskæftiget i den offentlige sektor:

- Kvinder udgør kun en tredjedel af de fuldtidsbeskæftigede i det private erhvervsliv. Virksomhederne bliver nødt til at gøre sig lækre og vise kvinder de karrieremuligheder, der ligger i det private, forklarer Mette Fjord Sørensen, som er forsknings- og mangfoldighedschef i Dansk Industri.

- Og måske at komme ind i nogle af de fordomme omkring, hvordan det er at arbejde i det private erhvervsliv. At man ikke nødvendigvis skal arbejde sig halvt ihjel, uddyber hun.

Forsker: Fjern køn fra ansøgningen

I forlængelse af rundspørgen anbefaler DI, at virksomhederne kommer den skæve kønsfordeling til livs gennem otte tiltag.

Blandt andet lyder opfordringen, at der altid er mindst to kvinder på listen over kandidater, når der rekrutteres til lederstillinger og bestyrelse.

Men selv om forslagene er konstruktive, så mener Sara Louise Muhr, som er professor i organisationsteori på CBS, at man må tage skrappere midler i brug.

- Det er interessant, at 67 procent af deltagerne i undersøgelsen mener, at køn ikke spiller en rolle i deres bedømmelse af kandidater. Det, ved vi fra forskningen, er forkert. Man kan ikke tage beslutninger uden at tage køn, etnicitet og andre faktorer i betragtning. Køn spiller ubevidst en rolle, forklarer hun.

Derfor foreslår hun, at man tager ansøgerens køn helt ud af ligningen:

- Man bør have transparente kriterier, så det ikke er mavefornemmelsen, som afgør det. Og man kunne anonymisere CV’er, så man ikke kan se kønnet i den første screeningsproces.

Analysen fra DI er baseret på en rundspørge til 500 af DI’s medlemsvirksomheder.

111 bestyrelsesformænd som repræsenterer 267 virksomheder har svaret.

Facebook
Twitter