Limfjordskommuner tager sagen i egen hånd: Fisker selv ti spøgelsesgarn op af fjorden

Limfjordsrådet håber, de kan skubbe på udviklingen og få sat gang i at rydde op i fjorden.

Spøgelsesgarn som mistede rødspættegarn og tabte tejner er problematiske for fisk og krabber. Billedet viser et mistet garn nord for Mors i Limfjorden. (Foto: Jesper Jensen © PRIVATFOTO)

- Det sidste garn, vi bjergede, var godt 90 meter langt, og der sad omkring 40 hummere i, hvoraf cirka halvdelen var døde og halvdelen levende, som blev sat ud igen.

De sidste par uger har Jesper Jensen fra Appel Adventure set en del døde hummere. De lå ikke i køledisken hos den lokale fiskehandler, men sad fast i såkaldte spøgelsesgarn på bunden af havet.

Han er hyret af Limfjordsrådet, der består af 18 kommuner i området, til at fjerne ti spøgelsesgarn i fjorden. Spøgelsesgarn er problematiske, fordi de kan blive ved med at fiske længe efter, at fiskerne har mistet dem.

De danske myndigheder fjerner ikke systematisk mistede garn og trawl. Det står i kontrast til Norge, hvor myndighederne tager på et årligt oprensningstogt for at bjerge det fiskegrej, norske erhvervsfiskere melder savnet til kystvagten.

Men nu tager Limfjordskommunerne sagen i egen hånd og fjerner selv ti spøgelsesgarn fra Limfjorden.

- Vi håber, der kommer gang i en oprydning af Limfjorden, så nettene, der ligger og fisker, bliver taget op, og der bliver bedre betingelser for fiskene. Vi bruger masser af ressourcer på at lave stenrev, forbedre miljøtilstanden og se, hvad vi kan gøre for, at der kommer mere ålegræs.

- Men det nytter jo ikke noget, hvis der så ligger tusind net, der fanger alle de fisk, vi sørger for kommer, siger formand for Limfjordsrådet Jens Lauritzen (V), der også sidder i byrådet i Vesthimmerlands Kommune, til Public Service på P1.

Billedet forestiller en levende hummer viklet ind i en spøgelsesrødspætteruse. (Foto: Jesper Jensen © PRIVATFOTO)

Mens kommunerne har ansvar for eksempelvis vandløb, er staten som hovedregel myndighed på havet. Derfor mener Jens Lauritzen heller ikke, at det er kommunernes ansvar at fjerne spøgelsesgarnene.

- Vi håber, at det kan sætte en dagsorden, så vi får gjort noget ved problemet. Ikke bare i Limfjorden, det er vel også et generelt problem i fjordene og havene, siger han.

Der findes ikke danske tal for, hvor mange spøgelsesgarn, der er i dansk farvand, men EU anslår, at mistet fiskegrej udgør 27 procent af alt havaffald, der bliver fundet i europæisk farvand. Det svarer til 11.000 tons årligt.

Jens Lauritzen (V), formand for Limfjordsrådet, håber, at rådet kan sætte skub i at få fjernet spøgelsesgarnene. (Foto: Anna Hjortdal © P1)

For to år siden dokumenterede WWF Verdensnaturfonden en række spøgelsesgarn i dansk farvand, blandt andet tre i Limfjorden. Det er dem, samt yderligere syv tabte garn, Limfjordsrådet nu samler op.

Jesper Jensen fra Appel Adventure tror, der ligger mange flere. Han og kollegaerne er stort set ikke kommet videre end Ejerslev Havn, hvor de sejler ud fra, og øerne Fur og Livø, der ligger få kilometer derfra, siger han.

- Vi er faktisk ikke rigtig kommet i gang med de store rev, hvor man normalt finder mange spøgelsesgarn, fordi der bliver fisket intenst, siger Jesper Jensen.

Ifølge Jesper Jensen kan garnene veje flere hundrede kilo, fordi de er fyldt med sargassotang. (Foto: Jesper Jensen © PRIVATFOTO)

Da der endnu ikke er udpeget en ny regering, har Fiskeristyrelsen ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at den er ved at afslutte et udbud, der skal undersøge omfanget af tabte fiskeredskaber, og hvordan de kan fjernes.

I begyndelsen af juli bliver det offentliggjort, hvem der skal stå for undersøgelsen.

- Når resultatet af projektet foreligger, vil der kunne tages stilling til, om der er behov for initiativer i forhold til tabte garn. Projektet forventes afsluttet i slutningen af 2020, skriver styrelsen.

Men det venter Limfjordsrådet ikke på, siger formand Jens Lauritzen:

- Det er godt, de tager initiativ til at få lavet et udbud for at finde ud af, hvor meget der er. Men det betyder ikke, at vi bare sætter os med hænderne over kors. For hvis de skal til at samle dem op, skal der også mere viden til, siger han.

Fiskeristyrelsen oplyser også, at Fiskerikontrollen samler tabte garn op, når de støder på dem i forbindelse med kontrollen til søs. For en måned siden fjernede kontrollen for eksempel otte garn i Ringkøbing Fjord.

  • Limfjorden er 180 kilometer lang og forbinder Nordsøen og Kattegat. (Foto: Anna Hjortdal © P1)
  • Jesper Jensen og hans kollegaer bruger et anker til at få fat på spøgelsesgarnene, der kan veje flere hundrede kilo, fordi der sidder tang i dem. (Foto: Anna Hjortdal © P1)
  • Limfjordsrådet består af 18 kommuner, der ligger i området omkring fjorden: Brønderslev, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Morsø, Rebild, Skive, Struer, Thisted, Vesthimmerland, Viborg, Randers, Mariagerfjord, Aalborg og Frederikshavn. (Foto: Anna Hjortdal © P1)
1 / 3
Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk