LISTE Statens ansatte tæller både overstyrmænd, operasangere og organister

Men også præster, ph.d.-stipendiater og polititjenestemænd er på den statslige lønningsliste.

Statsansatte medarbejdere skal til at kridte skoene og komme i omdrejninger.

På gå-hjem-møder arrangeret af Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet får chefer i staten i hvert fald at vide, at hver 10. medarbejder ikke præsterer nok på jobbet.

Statens ledere får samtidig gode råd til, hvordan man håndterer og spotter medarbejdere, som ikke præsterer på jobbet.

I alt er cirka 180.000 ansat inden for det statslige område, og ifølge professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet fylder især kontorpersonalet i opgørelserne.

- De store grupper er ikke kun akademikere i form af jurister, økonomer og magistre. Især kontorfunktionærer under HK er med til at få det daglige arbejde til at køre, siger han og forsætter:

- Der er selvfølgelig også nogle praktiske medarbejdere rundt omkring i institutionerne - for eksempel gartnere, gravere og pædagoger.

Der er dog over de seneste 30 år blevet færre af den type ansatte i staten, og de største personalegrupper beskæftiger sig i dag primært med den offentlige administration og sagsbehandling, fortæller Henning Jørgensen.

Otte af de større personalegrupper i staten:

 • Kontorfunktionærer: 20.963

 • Magistre: 19.389

 • Jurister/økonomer: 17.777

 • Gymnasielærere: 11.208

 • Polititjenestemænd: 9.489

 • Ingeniører: 6.416

 • Ph.d.-stipendiater: 4.723

 • Præster: 1.739Kilde: Moderniseringsstyrelsen

Ifølge arbejdsmarkedsforskeren var den samlede medarbejderstab i staten for tredive år siden oppe på cirka 200.000 medarbejdere, men det tal har ændret sig i takt med nedskæringer og udlicitering af statslige arbejdspladser.

- Vi får generelt et højere uddannelsesniveau i staten, og det betyder jo, at Djøf's jurister og økonomer er nogle af dem, der har haft gavn af den her akademisering af staten, siger han.

Omvendt er der klare eksempler på udliciteringer af statslige job, som stort set ikke længere findes i staten. Det gælder for eksempel rengørings- og køkkenpersonale, fortæller han.

- Der er færre på de udførende funktioner end før. Staten har jo også en målstætning om at få mere opgaveudførsel lavet af private og få udliciteringen op at køre, siger Henning Jørgensen.

Otte af de mindre personalegrupper i staten:

 • Hovmestre og kokke: 3

 • Overstyrmænd m.fl.: 5

 • Parkeringskontrollører: 6

 • Radiotelegrafister: 19

 • Tolke: 23

 • Operasangere: 36

 • Landinspektører: 149

 • Organister: 710Kilde: Moderniseringsstyrelsen

I fremtiden kan kontorpersonalet dog også blive en personalegruppe, hvor staten vælger at skære stillinger, mener Henning Jørgensen.

- Kontorfunktionærer er en udsat gruppe, dels fordi man kan digitalisere flere opgaver i det offentlige, dels fordi andre grupper sætter sig på de job, som tidligere blev udført af HK'ere. Man ser typisk, at der kommer en akademiker ind i stedet, siger han.