Livgarden skal fremover være dus

Efter 346 år er det slut med at være Des i forsvarets mest traditionsbundne og "fineste" regiment, Den Kongelige Livgarde.

Efter 346 år er det slut med at være Des i forsvarets mesttraditionsbundne og "fineste" regiment, Den Kongelige Livgarde.

Fra 1. december har regimentschefen, oberst Flemming Rytter,besluttet, at kommunikationen mellem de ca. 720 værnepligtige og defastansatte sergenter og officerer skal være mere fri og utvungen,forklarer regimentets presseofficer, kaptajn Kim Carlsen, iJyllands-Posten mandag.

- Tiltaleformerne de seneste år har virket unødvendigtomstændelige, begrunder kaptajnen og fortsætter:

- Slut skal det også være med, at den værnepligtige som nu skalanmode om tilladelse til at stille spørgsmål. Fremover kan han barespørge.

De nævnte smårevolutioner er nogle få af mange flere og en følgeaf projekt Modernisering af Livgarden, der vil blive offentliggjorttirsdag.

Facebook
Twitter