Livsfare og efterladte børn: Sådan beskriver pædagoger farlige øjeblikke i daginstitutionerne

Alene med 30 børn på en legeplads og ude af stand til at gribe hurtigt nok ind, når et barn ikke kan få vejret. Sådan lyder et udpluk af pædagogernes beretninger om fare i daginstitutionerne.

Siden 1986 er der blevet 58 procent flere børn pr. voksen i vuggestuer og børnehaver, viser opgørelse fra analysebureauet Bureau 2000. (Foto: Mie Hvidkjær © DR Nyheder)

Mere end hver fjerde pædagog svarer i en ny rundspørge, at de mindst én gang om ugen oplever, at de står i en situation på deres arbejde, der er uforsvarlig eller decideret farlig, fordi de er alene med en gruppe børn.

355 pædagoger har svaret på rundspørgen, der er formuleret af DR Nyheder og udsendt af pædagogernes fagforbund, BUPL.

Flere af dem fortæller anonymt om de farlige situationer, de har stået i. Du kan herunder læse nogle af beskrivelserne:

- Måtte skifte et barn, og imens var et andet barn i gang med at lægge sig oven på et andet barn, der ikke kunne få luft. Og ikke nok med det var der et barn, der bed et andet barn, skriver en.

Bider og slår uden indgriben

En anden pædadog fortæller:

- Oplever ofte at være alene med syv vuggestuebørn. Jeg mener, at det er uforsvarligt med syv børn og en voksen. Når et barn skal skiftes, kan jeg jo ikke være helt sikker på, at der ikke sker noget med de andre seks børn.

- Børnene, som er mellem 12 - 18 måneder, kan blive uvenner og bide og slå hinanden, uden at jeg kan gribe ind. Og de kan kravle op nogle steder, de ikke kan komme ned fra selv.

(Foto: Mie Hvidkjær © DR Nyheder)

I rundspørgen svarer pædagogerne, at de ofte er alene med mange børn. Det gælder også for denne pædagog:

- Det hænder om morgenen, at jeg er alene til kl. 8.30. Nogle gange kan der være 10 til 12 børn.

Alene med 30 børn

En fjerde pædagog har stået i uforsvarlige situationer med både små og større børn.

- Har et par gange oplevet at være alene med fire til seks helt små vuggestuebørn, hvor jeg måtte lade dem uden opsyn, fordi jeg har skullet skifte en ble.

- Har også haft opsyn med 30 børnehavebørn på legepladsen. Det bliver tilspidset, når der opstår konflikter blandt flere af børnene, for så fokuserer jeg på det og mister overblikket over resten af legepladsen.

- De børn, som kræver særlig støtte, bliver 'tabt' i sådanne situationer, hvor der kun er én voksen til stede. Det er utilstrækkeligt for både voksne og børn!

Mangel på tryghed

En femte pædagog finder det uacceptabelt, at hun skal være alene med adskillige børn ad gangen.

- Som voksen slider vi vores rygge og psyke, da vi ikke kan tilfredsstille alles behov, som de har krav på. Vores hovedopgave er at skabe tryghed, og den er ofte ikke til stede.

Hvis du har oplevet en farlig situation i den daginstitution, hvor dit barn går, eller hvor du selv arbejder, vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til pasning@dr.dk

  • Den omtalte rundspørge er formuleret af DR Nyheder udsendt af BUPL til fagforbundets medlemspanel, der består af 1.200 pædagoger og ledere.

  • BUPL's medlemspanel er repræsentativt i forhold til BUPL's medlemmer på parametrene køn, institutionstype, antallet af ledere og pædagoger, og medlemmerne dækker over 85 kommuner.

  • 620 af pædagogerne har svaret. Af dem er der brugt svar fra de 355, der er ansat i 0-5-års-område.

  • Da der er tale om en rundspørge, der ikke er repræsentativ, kan man ikke generalisere resultatet ud til den samlede gruppe af pædagoger.

  • Rundspørgen er foretaget i perioden den 20. til 27. november.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk