Løhde vil gøre det nemmere at fratage læger deres autorisationer

Sundhedsminister Sophie Løhde varsler lovforslag, der skal gøre det nemmere at fratage læger og sundhedspersoner deres autorisationer.

Sundhedsminister Sophie Løhde vil fremsætte et lovforslag i april, der skal gøre det nemmere at fratage læger og sundhedspersoner deres autorisation. (Foto: Jeppe BjøRn Vejlø © Scanpix)

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) er på vej med et lovforslag, der skal gøre det nemmere at fratage læger og sundhedspersoner deres autorisation.

Det sker, efter en række afsløringer af blandt andre DR Nyheder, der har beskrevet, hvordan dårlige læger og sundhedspersoner har kunnet fortsætte deres praksis i årevis, uden myndighederne har grebet ind.

- Det er helt afgørende, at patienterne kan have tillid til de sundhedspersoner, de møder i sundhedsvæsnet. Og vi har desværre set for mange sager, hvor blandt andre læger gentagne gange har udsat patienter for fare, uden at sundhedsmyndighederne har kunnet gribe ind eller har grebet alt for sent ind, siger Sophie Løhde i en pressemeddelelse.

- Det skal vi have ændret på, og derfor fremsætter jeg en samlet lovpakke, som giver Styrelsen for Patientsikkerhed bedre muligheder for hurtigere at stoppe farlige sundhedspersoner, fortsætter hun.

Den lancerede tilsynspakke skal gøre det muligt at fratage en læges autorisation midlertidig, så vedkommende ikke kan fejlbehandle patienter.

Det skal også være nemmere at indskrænke sundhedspersoners autorisationer, så de ikke længere eksempelvis må udskrive bestemte lægemidler eller behandle visse patientgrupper.

Blandt andet foreslår Sophie Løhde at stramme det såkaldte farekriterie, hvilket vil betyde, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan inddrage en autorisation, hvis styrelsen vurderer, at for eksempel en læge er til ’fare’ for patientsikkerheden. I dag er det først et krav, hvis lægen er til ’overhængende fare” for patienterne.

- Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed mener, at en læge udgør en fare for sine patienter, så bør styrelsen naturligvis øjeblikkeligt kunne gribe ind.

- Lægens retssikkerhed skal naturligvis være i orden, men det går jo ikke, at læger, som efter styrelsens vurdering er til fare for patienterne, får lov til at behandle patienter, siger Sophie Løhde.

Sundheds- og Ældreministeriet forventer, at tilsynspakken vil blive fremsat i Folketinget i april 2016, og at de nye regler vil træde i kraft 1. juli 2016.