Lomborg i strid om dåsers brændbarhed

Bjørn Lomborg, er ude i en strid med Miljøstyrelsen om en rapport, hvor Lomborgs institut anbefaler at brænde aluminiumsdåser og få dem omsat til energi. De to parter strides om hvornår det blev kendt at dåser ikke kan brændes.

Direktøren for Institut for Miljøvurdering, Bjørn Lomborg, tagertil genmæle mod Miljøstyrelsens påstand om, at han taler mod bedreviden i spørgsmålet om hvorvidt aluminiumsdåser kan brænde.

I går forklarede Bjørn Lomborg i TV-avisen, at en rapport frahans institut var baseret på oplysninger fra Miljøstyrelsen.

Rapporten konkluderede, at man lige så godt kunne brændealuminiumsdåser, i stedet for at genanvende metallet.

Kendt at dåser ikke kan brænde siden 1999

Og det fik straks Miljøstyrelsen til at rykke ud med påstanden om,at det allerede var kendt i 1999, at dåser ikke kan brænde og atdet vidste Institut for Miljøvurdering, da rapporten blevlavet.

Bjørn Lomborg er ikke enig i Miljøstyrelsens vurdering. - Vi harbrugt Miljøstyrelsens seneste rapport om fordele og ulemper vedgenanvendelse af dåserne, hvor der ikke anføres problemer vedforbrænding, siger Bjørn Lomborg.

Og det får straks Miljøstyrelsen på banen:

Må undersøge sin data

- Når man bruger data til egen forskning, har man en forpligtelsetil at se, om de stadig gælder, siger Kontorchef Christian Fischerfra Miljøstyrelsen.

Han nævner, at man allerede i 1999 havde fået en ny standard påområdet, og at dette må betragtes som almen viden i forbindelse medvidenskab på området.

Dertil kommer for eksempel artikler i blade fraforbrændingsvirksomheder samt den offentlige debat i forbindelsemed tyske dåser på det danske marked og de problemer, somafbrænding kan medføre.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk