Lovændring sætter alle sager om køre- og hviletid på pause

En ny lovændring kan først træde i kraft, når ny it-løsning er på plads. Derfor udsættes sager om hviletid.

Køre- og hviletidsbestemmelserne sætter rammer for, hvor længe og hvor ofte lastbil- og buschauffører skal holde pause.(arkivfoto) (Foto: Rune Evensen © Scanpix)

Anklagemyndigheden sætter alle sager om overtrædelse af færdselslovens køre- og hviletidsbestemmelser i bero, oplyser Rigsadvokaten.

Loven på området er blevet ændret, og det er nødvendigt med en ny it-løsning hos politiet for at kunne behandle sagerne korrekt.

- Der vil stadig blive rejst sigtelser for overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne i den mellemliggende periode. Sagerne vil dog først blive ført og afgjort, når it-løsningen er klar, og lovændringen er trådt i kraft, siger statsadvokat Jens Røn fra Rigsadvokaten.

Den nye it-løsning skal udvikles i regi af Rigspolitiet. Den forventes at ligge klar til maj.

Køre- og hviletidsbestemmelserne sætter rammer for, hvor længe og hvor ofte lastbil- og buschauffører skal holde pause.

Lovændringen på området skete i maj i år i forbindelse med andre ændringer af færdselsloven.

I loven fremgår det dog, at ændringerne på køre- og hviletidsområdet først træder i kraft, når Rigspolitiets it-løsning ligger klar.

Og det var meningen, at sager om køre- og hviletid indtil da skulle behandles efter de gamle regler.

Men i flere tilfælde har domstolene valgt at udsætte sager om køre- og hviletid på grund af lovændringen. Og det er det, der får anklagemyndigheden til at reagere.

Sådan er loven ændret

  • Ved lovændringen i maj blev der ændret på straffene over for chauffører og vognmænd. Blandt andet skal der fremover ses med mildere øjne på overtrædelser, som skyldes sjusk og forglemmelser.
  • Derudover skal der også sættes et loft over bødestørrelserne. Der har nemlig været eksempler på bøder, der har været så store, at de har været decideret urimelige, lød det i bemærkningerne til lovforslaget.
  • Formålet med lovændringen var blandt andet, at overtrædelsens grovhed i højere grad end tidligere skal have betydning for straffen.

/ritzau/