Luften blev tung og varm i Viggas børnehave: Dårligt indeklima har udløst påbud 40 gange i institutioner

Det seneste år har Arbejdstilsynet givet 40 påbud for dårligt indeklima i daginstitutioner.

Hovedpine, høje temperaturer og dårlig lugt.

Det er noget af det, forældre, børn og personale har oplevet i børnehuset Kastaniehaven i Ringsted, fordi indeklimaet har været dårligt.

- Nogle gange har hun sagt, at hun har ondt i hovedet, siger fireårige Viggas far, Ronnie Rosenberg.

Ventilationsanlægget i hans datters børnehave var brændt sammen, så luften var tung og varm, fortæller lederen Birthe Lise Munk Jensen.

- Når der ikke kommer frisk luft ind heroppe, så får man hovedpine. Børnene bliver påvirket af det på samme måde, som vi gør. De kan bare ikke fortælle det på samme måde, siger hun.

Arbejdstilsynet fandt alvorlige problemer

Da Arbejdstilsynet for omkring et år siden kom på besøg, gik det op for både personale og forældre, hvor alvorligt problemet var.

Tilsynet fandt problemer med både skimmelsvamp og ventilationsanlæggene. Institutionen fik blandt andet et påbud, hvor de fik at vide, at de skulle "sikre tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk" på to stuer.

Og det er noget, der har bekymret forældrene.

- Det sætter mange tanker i gang, om hvad det har af konsekvenser på længere sigt for helbredet, siger Tanja Larsen, der er mor til Valdemar på fire år.

Ledelsen var allerede opmærksomme på skimmelsvampen, der var kommet efter en vandskade. Så det problem var de i gang med at udbedre inden tilsynets besøg.

- Vi havde flere medarbejdere, der kunne mærke, at de var generet i deres slimhinder i næse og øjne, siger Birthe Lise Munk Jensen.

Men personalet havde også bemærket, at det var svært at regulere temperaturen på stuerne.

- Det var meget varmt. Når man åbnede vinduerne, blev det koldt, og så kom der træk, siger hun og fortæller, at de derfor primært har luftet ud, når børnene har været på legepladsen.

- Men det kan de jo ikke være hele tiden, siger hun.

40 påbud på et år

Kastaniehaven er ikke den eneste institution, hvor Arbejdstilsynet har fundet problemer i forhold til indeklimaet. Igennem et år har tilsynet fundet 80 problemer i daginstitutioner, hvoraf 40 har resulteret i et egentligt påbud, viser en aktindsigt, DR Nyheder har fået.

Et påbud betyder at institutionen skal udbedre forholdet inden for en tidsfrist.

- Det er en indikation på, at der skal gøres noget. Så er indeklimaet ikke godt længere, siger Geo Clausen, der er professor ved Danmarks Tekniske Universitet og har forsket i indeklima i mere end 25 år.

- Vi har lavet målinger i en lang række daginstitutioner, og i cirka halvdelen af dem overskred man de grænser, som Arbejdstilsynet sætter. Det, synes jeg ikke, er acceptabelt, siger han.

'Dårlig ventilation kan give mere sygefravær'

Ofte skyldes påbuddene problemer med luftkvaliteten, viser aktindsigten, DR Nyheder har fået.

- Når det kommer til luftkvalitet er ordentlig ventilation et vigtigt værktøj, siger Geo Clausen og henviser til, at institutioner, der er bygget efter 1995 skal have mekanisk ventilation, der både blæser frisk luft ind og suger gammel luft ud.

En ny rundspørge, som DR Nyheder har lavet, hvor mere end 1200 daginstitutioner har svaret, viser, at kun fire ud af ti institutioner har den form for ventilationsanlæg.

- Det er alvorligt, at ikke flere har det. Det påvirker først og fremmest børnenes trivsel. De bliver trætte, uoplagte og kan få hovedpine, siger Geo Clausen.

Også indeklimaspecialist Barbara Kolarik er bekymret over, at det ikke er flere daginstitutioner, som har den form for ventilation.

Hun har ved Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet netop forsket i sammenhængen mellem sygefravær i daginstitutioner og mekanisk ventilation.

- Ved at øge ventilationsforholdet i daginstitutionen fortynder vi antal virus og bakterier i luften, og på den måde mindsker vi risiko for sygdomssmitte, siger Barbara Kolarik, der i dag er indeklimaspecialist ved Dansk Miljøanalyse, som rådgiver om indeklima.

Minister: Kommunerne bør gøre mere

Boligminister Kaare Dybvad (S) erkender, at det er et problem, at ikke flere har den mekaniske ventilation med både indblæsning og udsugning.

- Jeg vil da bestemt opfordre kommunerne til at sørge for, at det bliver bragt i orden, siger han.

Han er også åben over for at se på, om der skal sættes flere penge af til indeklimaet i daginstitutionerne.

- Hvis der er et ønske om at bevillige penge til at lave mekanisk ventilation på de skoler og daginstitutioner, hvor der ikke er det, er det en diskussion, vi skal tage i næste års finanslov, siger Kaare Dybvad.

Det er kommunerne, der driver landets daginstitutioner, men Kommunernes Landsforening har ikke ønsket at udtale sig.

'Vigga er blevet mere frisk'

I Kastaniehaven er problemerne blevet udbedret, efter Arbejdstilsynet var forbi, og det er forældrene glade for.

- Jeg synes måske, at Vigga er blevet mere frisk, siger Ronnie Rosenberg og tilføjer, at datteren ikke længere siger, at hun har ondt i hovedet.

Også leder Birthe Lise Munk Jensen er glad for, at kommunen har fået udbedret problemerne.

- Jeg har det rigtig rigtig godt med, at man handler, når jeg melder ind, at der er noget galt.

Men bygningen er så gammel, at det er svært at få et helt optimalt indeklima på alle stuer, siger hun.

Derfor har kommunen besluttet, at institutionen skal åbne i nye lokaler inden for to år. Og det glæder forældrene.

- Det synes jeg da, at vores unger fortjener, siger Ronnie Rosenberg.

Og hans datter håber, at hun nu får færre sygedage derhjemme.

- Jeg gider bare ikke at være syg. Jeg gider ikke at blive hjemme, jeg vil hellere være her, siger Vigga.