Luftforurening i Danmarks største byer er faldet med en tredjedel under coronaudbrud

Coronaudbruddet betyder renere luft i de store byer, viser nye tal.

Trafikken står mere eller mindre stille i Danmark. Det er skidt for meget, men godt for helbredet for landets byboere. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

I den senere tid har der floreret sattelitfotos fra Nasa, der viser, hvor meget renere luften i Kina er blevet efter udbruddet af corona.

Selv om luftforureningen i Danmark aldrig har nået kinesiske højder, kan samme tendens ses i Danmark. Det viser helt nye målinger, som Nationalt Center for MIljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet har lavet.

Luftforureningen i de fire største byer - Odense, København, Aarhus og Aalborg - er faldet med godt en tredjedel. Ifølge Thomas Ellermann, der er en af dem, der har stået for målingerne, er det godt nyt for byboerne.

- Vi ved, at jo lavere luftforureningen er, jo bedre er det for helbredet, siger han.

Ifølge Henrik Brønnum-Hansen, der er lektor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, betyder luftforureningen rigtig meget for sundheden i de større byer.

- Vi taler om et års levetid, der går tabt for københavnere, i forhold til dem der bor på landet. Derudover bliver folk i byen generelt mere syge, fordi de bor i luftforureningen, siger han.

- Så det her lyder rigtig godt. Og det vil helt sikkert gavne helbredet, hvis det blev ved, men mon ikke bilerne kommer til at køre igen? Man kan sammeligne det med at ryge. Du får ikke KOL af et års rygning, men bliver du ved, så kan du nemt få sygedommen. Så hvis bilerne kører igen, har det ikke haft den store effekt, siger han.

Mindre biltrafik

Det er mængden af såkaldte NOx-gasser, der er faldet. NOx-gasserne i byens gader kommer primært fra trafikken, og fordi vi de seneste dage har kørt mindre i bil, er niveauet af dem altså faldet.

Skyldes det også en nedgang i flytrafikken?

- Den kraftige nedgang i flytrafikken vil også give en reduktion i området omkring lufthavnen, men vi har ikke nogen vurdering af det på nuværende tidspunkt, siger Thomas Ellermann.

Forskerne har helt konkret beregnet den gennemsnitlige NOx-koncentration i perioden fra fredag til tirsdag og sammenlignet med tilsvarende periode i resten af årets uger. De har indtil videre kun kigget på NOx-gasserne, men de forventer også, at de senere vil kunne se et fald i de såkaldte ultrafine partikler, der kommer fra dieselbilerne.