Luftkvaliteten bedre end ventet

Danmark kommer mod forventning til at overholde EU's målsætning om renere luft. Nye katalysatorer på kraftværker får en del af æren for den bedre luftkvalitet.

Mod forventning kommer Danmark til at overholde EU's regler om renere luft. Kravene i et EU-direktiv er så skrappe, at Kommissionen i 2006 beregnede, at hele 10 af de 15 gamle EU-medlemmer, herunder Danmark, ikke ville komme i mål til tiden.

Men nye beregninger viser, at Danmark får gjort meget ved udslippet af en række stoffer, at det såkaldte NEC-direktiv bliver overholdt til tiden, skriver Berlingske Tidende.

Formålet er at begrænse forurening med ammoniak, svovldioxid, ozon og kvælstofoxider, som forsurer miljøet, belaster omgivelserne med gødning og skader vegetation og menneskers sundhed.

Krafværker får en del af æren

Baggrunden for fremskridtet er især den energipolitiske aftale, som regeringen for et år siden indgik med resten af Folketinget bortset fra Enhedslisten.

Samtidig har nogle af landets kraftværker hurtigere end forudset installeret nye såkaldte SCR-katalysatorer, der begrænser luftforureningen.

SF-forslag skydes ned

Miljøminister Troels Lund Poulsen medgiver, at Danmark fortsat har en udfordring, når det gælder sod og kvælstofdioxider i de store byer. Alligevel kan han ikke støtte et forslag om forureningsbekæmpelse, som SF fremsætter torsdag. Miljøministeren mener, at flere af midlerne i SF's forslag giver for lille en miljøgevinst for pengene.

Ud over indgreb overfor diesel-køretøjer, foreslår SF miljøzoner i byer med over 25.000 indbyggere, krav om katalysatorer på benzinbiler og filterkrav til nyere lastbiler.

Statens Institut for Folkesundhed anslår, at partikelforurening årligt betyder, at omkring 3.400 personer dør for tidligt.

Facebook
Twitter