Lukning af tre kraftværker udskydes på grund af energikrisen

To kraftværker i Jylland og et på Sjælland får forlænget levetiden indtil sommeren 2024.

Klima- energi og forsyningsminister Dan Jørgensen (S). (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Tre kraftværker bliver ikke lukket alligevel.

Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Kraftværkernes levetid bliver forlænget midlertidigt for at sikre den danske elforsyning de næste to vintre.

- Vi står desværre i en situation, hvor en kold vinter kan få betydning for den danske elforsyningssikkerhed. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at undgå at danskerne kommer til at mangle strøm i stikkontakten og for at gøre os uafhængige af Putins gas, og derfor vil vi udskyde lukningen af tre kraftværker.

- Det er rettidig omhu. Det er vigtigt at understrege, at beslutningen ikke påvirker opfyldelsen af vores ambitiøse danske klimamål, da der er tale om et midlertidigt tiltag, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Der er tale om Kyndbyværket på Sjælland, samt Esbjergværket og Studstrupværket i Jylland.

Lukningen af de tre værker udskydes midlertidigt til sommeren 2024.

Regeringen har bred opbakning til beslutningen, lyder det i pressemeddelelsen fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Ørsted er klar til at holde kraftværkerne kørende

Alle tre kraftværker drives af Ørsted, som nu skal løse nogle tekniske og bemandsmæssige udfordringer, oplyser firmaet i en pressemeddelelse.

- Vi vil naturligvis efterkomme myndighedernes krav, og vi går nu i gang med at klargøre og vedligeholde anlæggene samt skaffe bemanding til at drive dem.

- Det er stadig vores holdning, at vi som samfund skal udfase brugen af gas, olie og kul hurtigst muligt, men vi står midt i en europæisk energikrise, og vi vil naturligvis bidrage til at sikre forsyningen af strøm, så godt vi kan, udtaler koncernchef og administrerende direktør i Ørsted Mads Nipper i pressemeddelelsen.

Det fremgår i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse, at den midlertidige udskydelse af kraftværkerne ikke påvirker de danske klimamål i 2025 og 2030. Den samme konklusion når Energistyrelsen.

- Det er én af Energistyrelsens kerneopgaver at sikre den danske forsyningssikkerhed. Som situationen er lige nu, risikerer vi at skulle lukke kontrolleret for strømmen i kortere perioder ad gangen, og derfor er det meningsfyldt at genbesøge sagerne om lukning af danske kraftværker, der producerer el.

- En eventuel udsættelse af lukningerne vil ikke ændre på de langsigtede planer om grøn omstilling af elsektoren og CO2-besparelser, udtaler Martin Hansen, vicedirektør i Energistyrelsen.

Risiko for ikke at have nok strøm

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser, at de tre kraftværkers primære rolle kommer til at være som et supplement, så der altid er strøm nok.

Der var ellers en risiko for, at elforsyningen i de kommende to vintre kunne blive udfordret, særligt hvis det bliver meget koldt, og vinden ikke blæser. Det ville kunne medføre såkaldte "brownouts".

"Brownouts", eller et kontrolleret afbrud af strømmen i visse områder, er situationer, hvor det er nødvendigt at afbryde elforbrugere i en kortere periode for at undgå, at elsystemet bryder sammen.

De tre kraftværker har en samlet produktionskapacitet på 990 megawatt. Til sammenligning er Danmarks strømforbrug i skrivende stund på cirka 3.500 megawatt.

Ekspert: Rettidig omhu

Ifølge Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved AAU, er udskydelsen af lukningen af de tre kraftværker rettidig omhu, og det vil øge vores forsyningssikkerhed.

- Vi er nødt til at sikre, at vi har kapacitet nok hen over vinteren. Vi står også med et europæisk elmarked, der er presset på forskellig vis.

- Det her kan betyde, at vi både hjælper os selv, men det kan faktisk også betyde, at vi hjælper tyskerne og svenskerne en lille smule, siger han.

Er det nok med de tre kraftværker?

- Det er i virkeligheden ikke noget, vi ved. Det her er en krise, vi står i, hvor vi ikke ved, hvordan det udvikler sig. Lige nu handler det om at bruge de muligheder, vi har lige nu. Skulle det vise sig, at det ikke er nok, så skal man træffe yderligere beslutninger. Der må vi se.

- Det er klart, at vi sikrer os en langt bedre forsyningssikkerhed ved at beholde de her tre kraftværker til rådighed, end hvis vi ikke havde beholdt dem, siger Brian Vad Mathiesen.