Lundin: Livsvarigt fængsel eller frihed om 6 år

Peter Lundin kalder det et uheld, men erkender sig skyldig i, at Marianne Pedersen og hendes to sønner døde fredag den 16. juni 2000. Forsvareren går derfor i Østre Landsret i dag med ønsket om en dom for vold med døden til følge, mens statsadvokaten, der repræsenterer sagen, kræver Peter Lundin dømt skyldig for tre overlagte mord og usømmelig omgang med ofrenes lig.

Var det med vilje eller var det et uheld ? Skal Peter Lundinfængsles resten af sit liv, eller skal han være fri mand om cirka 6år ? Det er kernen i retsagen, der begynder i Østre Landsret idag.

Peter Lundin er skyldig i tre dødsfald. I oktober 2000 erkendtehan sig skyldig i, at Marianne Pedersen og hendes to sønner dødefredag den 16. juni 2000. Lundin indrømmer, at han kom til at slåkvinden og hendes to sønner ihjel i et masseslagsmål isoveværelset, men siger, at det var et uheld. Altså et uagtsomtdrab.

Forsvarer, advokat Bjørn Lund Hansen går derfor i retten medintension om en frifindelse af Peter Lundin for overlagt mord, og istedet en dom for vold med døden til følge.

Uagtsomt drab har en langt lavere strafferamme end denlivstidsdom, anklageren vil gå efter. Strafferammen for vold meddøden til følge er otte års fængsel. Når der som i sagen her ertale om flere dødsfald, kan der lægges en tillægsstraf oveni.

Forsvarer Bjørn Lund Hansen siger til Ekstra Bladet, at hvisretten følger hans påstand, vil straffen højest blive ti årsfængsel, hvilket betyder prøveløsladelse om 6-7 år.

Statsadvokat Erik Merlung, der repræsenterer sagen som anklager,mener, at Peter Lundin skal dømmes for overlagt mord. Straffen fortre overlagte mord vil formentlig indebærer lovens strengestestraf; livsvarigt fængsel. Livsvarigt betyder, at Peter Lundin kunkan løslades mod benådning.

Anklageren vil desuden fremlægge en erklæring fra Retslægerådetom, at Peter Lundin er farlig for sine omgivelser. Lundin må, hvishan findes skyldig og frihedsberøves, under ingen omstændighederblive sat på fri fod, før lægerne har undersøgt ham grundigt ogerklæret ham ufarlig, skriver Retslægerådet.

Erklæringen menes at kunne bane vejen for, at Peter Lundin kanidømmes fængsel på livstid eller forvaring på ubestemt tid. Vedforvarring vil Peter Lundin blive anbragt på flugtsikkertpsykiatrisk hospital, hvor udskrivning/løsladelse kun kan ske medgodkendelse af psykiater.

Gennemsnitligt afsoner livstidsfanger godt 16 år, før deprøveløslades, skriver Ekstra Bladet.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk