Lynetteholm: Partier enige om at droppe dumpning af slam

I stedet bliver slammet en del af fundamentet under den kunstige halvø.

Billeder her er fra marts 2022 og viser, hvordan slam fra Lynetteholm blev dumpet i Køge Bugt. (© Klimabevægelsen)

Der skal ikke længere dumpes slam fra Lynetteholm-projektet i Køge Bugt. Det har et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttet.

I stedet skal slammet, der indeholder giftstoffer under grænseværdierne samt næringsstoffer, bygges ind i fundamentet under den kunstige halvø, der skal anlægges ud for København.

- I forbindelse med anlæg af Lynetteholm har der været rejst bekymringer for klapning (dumpning, red.) fra flere sider. Den bekymring har jeg fundet det vigtigt at lytte til. Derfor har jeg sammen med forligskredsen besluttet, at klapning udskiftes med en anden metode i det videre projekt, siger transportminister Trine Bramsen i en skriftlig kommentar.

Glæde langs Køge Bugt

Beslutningen vækker stor glæde blandt borgmestrene langs Køge Bugt.

- Fornuften har endelig sejret. Havmiljøet i Køge Bugt er i forvejen udfordret, så jeg kan kun være enig i, at der ikke skal dumpes så store mængder slam i Køge Bugt, siger Henning Urban, borgmester i Stevns Kommune.

Optagelsen herunder viser en af de mange slamdumpninger, der fandt sted i Køge Bugt i starten af året. Optagelsen er lavet af Klimabevægelsen.

SF: Vi må helgardere os

Myndighederne har hele tiden fastholdt, at der ikke er nogen miljømæssige problemer i at dumpe slammet i Køge Bugt. Alligevel er SF's transportordfører glad for den nye beslutning.

- Det er rigtigt, at der i miljøkonsekvensvurderingen ikke er noget, der tyder på, at dumpningen er et problem. Men vi mener i SF, at miljøkonsekvensvurderingen er for dårlig. Det bliver vi nødt til at helgardere os imod, og det er det, vi gør nu ved at stoppe dumpningen af slam, siger Anne Valentina Berthelsen, der er transportordfører for SF.

Det er tidligere kommet frem, at ændringen af slam-håndteringen vil koste omkring 320 millioner kroner. Men det står ikke klart i aftalen, hvor de penge skal findes.

- Det er meget fint, at den regning bliver en dummebøde til os herinde på Christiansborg i stedet for, at den skal lande hos Københavnerne, siger Anne Valentina Berthelsen, der er transportordfører for SF.

Svensk protestbrev gav debat

Dumpningen af slam i Køge Bugt har været omdiskuteret i den seneste tid.

Især efter DR's historier om, at den svenske miljøminister for et år siden i et skarpt brev bad den danske regering om at droppe slam-dumpningen tæt på svensk farvand i Køge Bugt.

Det svenske protestbrev kom kort inden anlægsloven for Lynetteholm blev vedtaget i Folketinget, men brevet blev aldrig fremlagt for Folketinget af daværende transportminister Benny Engelbrecht.

Sagen kostede miljøminister Lea Wermelin en næse. Også nuværende transportminister Trine Bramsen fik en næse, selvom hun ikke var minister, da protestbrevet blev modtaget.

Sagen fik transportminister Trine Bramsen til at undersøge alternativer til klapningen, og det alternativ har partierne bag Lynetteholm-projektet nu sagt ja til.

Forligskredsen for Lynetteholm-projektet består af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.