vente for længe torterstatning

Ofre for forbrydelser må vente for længe på at få udbetalt erstatning for tort, svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste. Der erkender Erstatningsnævnet i sin nye årsberetning for 2002.

Ofre for forbrydelser må vente for længe på at få udbetalterstatning for tort, svie og smerte samt tabtarbejdsfortjeneste.

Der erkender Erstatningsnævnet i sin nye årsberetning for2002.

Mange ansøgere måtte vente op til 6-7 måneder, før deres sageroverhovedet blev taget op til vurdering. Sagsbehandlingstiden skalsættes ned, blandt andet ved at lave mere brugervenligeansøgningsskemaer og informere bistandsadvokater, der skal opgøreog dokumentere ofrenes erstatningskrav, bedre.

Facebook
Twitter