Måling: Hver 3. vil forbyde muslimske tørklæder

Ifølge en måling vil en tredjedel forbyde muslimske tørklæder. Næsten halvdelen af de adspurgte er imod eller delvis imod et forbud.

Forsker på Aarhus Universitet er overrasket over, at en tredjedel i en måling mener, at muslimske tørklæder skal forbydes. (Foto: Janni Brixen © DR København)

En undersøgelse blandt knap 2.000 personer viser, at en tredjedel helt vil forbyde muslimske tørklæder og slør i det offentlige rum. Tager man de personer, der er delvist enige i dét udsagn med, er det 43 procent, skriver Berlingske.

Lektor ved institut for statskundskab på Aarhus Universitet Jens Peter Frølund Thomsen står bag undersøgelsen, og han er overrasket over, at folk er villige til at gå så langt.

Ingen indvandrere er spurgt

I undersøgelsen af danskernes tolerance over for indvandrere fra Aarhus Universitet er 1.929 danskere mellem 18 og 76 år, som hverken er første- eller andengenerationsindvandrere, blevet spurgt.

29 procent svarer, at det bør være forbudt at bære muslimske tørklæder og slør i det offentlige rum. Dertil kan lægges 14 procent, som er delvis enige i, at det bør forbydes.

Modsat er 36 procent helt uenige i et forbud, mens 13 procent er delvis enige. 7 procent er hverken for eller imod, viser undersøgelsen.

Støttet af forskningsråd

Undersøgelsen er støttet af Det Frie Forskningsråd og SFI Survey har indsamlet data.

Svarene stemmer godt overens med en undersøgelse fra TNS Gallup fra 2006, hvori 48 procent af danskerne over 18 år anså det for et problem eller et stort problem, at det for nogle muslimske kvinder er en del af deres muslimske identitet at bære tørklæde offentligt.

Ifølge Jens Peter Frølund Thomsen er den mere principielle pointe, at danskerne i stort omfang accepterer indvandrere som ligestillede medborgere, men under forudsætning af, at de ikke kulturelt adskiller sig meget fra flertallet.

Må erkende problem

Talsmand for Islamisk Trossamfund, Imran Shah, er ikke overrasket over, at samlet set 43 procent af danskere uden indvandrerbaggrund vil have indført et tørklædeforbud.

- Man bliver nødt til at erkende, at der er et problem i det danske samfund, og vi skal ikke lade minoritetsdanskere, der taler med Dansk Folkepartis retorik, styre debatten, siger han.

- Tørklæde frigør kvinder

Ifølge Rikke Andreassen, lektor på Roskilde Universitet, der har forsket i tørklædedebatten i mere end ti år, oplever mange muslimske kvinder tørklædet som frigørende mere end undertrykkende.

- Noget af det, man gør med tørklædet, er at give tegn om, at man ikke ønsker at være seksualiseret, men vil betragtes som individer, der bliver bedømt på, hvad de siger, og hvad de gør, siger hun.

Rikke Andreasen fastslår, at et forbud vil være i strid med Grundlovens sikring af religionsfrihed.

/DR Nyheder/

Facebook
Twitter