Måling: Hver fjerde præst er imod homovielser

Et flertal blandt både præster og befolkning er for, at homoseksuelle par skal kunne blive viet i kirken. Men hver fjerde præst er imod, viser en undersøgelse.

Et flertal af de danske præster bakker op om kirkeminister Manu Sareens ønske om at tillade homoseksuelle par at blive viet i kirken på lige fod med heteroseksuelle par.

Det viser en rundspørge DR Nyheder har lavet.

Rundspørgen viser dog også, at hver fjerde præst - eller 28 procent - siger nej til at homoseksuelle skal kunne blive viet i folkekirken på samme vilkår som heteroseksuelle.

DR Nyheder har spurgt i alt 1.921 præster. 1.137 har svaret, og af dem mener 62 procent, at homoseksuelle skal kunne bliver viet i folkekirken på samme vilkår som heteroseksuelle. 28 procent er som sagt i mod.

Kirkeminister Manu Sareen vil nu fremlægge et lovforslag, og flere præster har på forhånd meddelt, at de ikke vil stå for vielser af homoseksuelle par.

To vielsesritualer

Ifølge målingen er der størst modstand mod ministerens forslag i Herlev-området ved København, på Lolland, Bornholm, Læsø og Vestjylland i området omkring Ringkøbing, Herning, Struer, Lemvig og Thyborøn.

Epinion har for DR Nyheder spurgt til befolkningens holdning i det samme spørgsmål. Og her siger et flertal på 60 procent, at de er helt eller delvis enige i, at homoseksuelle par, der har indgået registreret partnerskab, bør kunne få det kirkeligt velsignet af enhver sognepræst i Folkekirken. Også i befolkningen er 28 procent imod.

Der bliver tale om to vielsesritualer, et for ægteskab mellem mand og kvinde og et for ægeskab mellem et par af samme køn, og regeringen vil sammen med folkekirken udarbejde de to ritualer.

Ingen juridisk effekt

Meget tyder på, at homoseksuelle par bliver erklæret som ægtefæller, mens der for heteroseksuelle bliver tale om ægtehustru og ægtemand.

I dag kan homoseksuelle kun få en kirkelig velsignelse, der ikke har nogen juridisk effekt.

(© DR)