Mænd med fødselsdepression venter længe på hjælp

4000 mænd får hvert år en fødselsdepression, men få mænd bliver behandlet for det. Ventelisterne er lange.

Mange fædre rammes af en fødselsdepression, og de får sjældent hjælp.

Der er langt mellem tilbuddene om hjælp til mænd med fødselsdepression.

Sundhedshuset på Nørrebro i Københavns Kommune er et af få steder, der målrettet screener for fødselsdepressioner hos mænd og tilbyder behandling. Behovet er stort, og ventetiden på behandling er tre måneder, fortæller ledende sundhedsplejerske, Anne Greiersen.

Fødselsdepressioner hos mænd kan betyde, at manden bliver vred og aggressiv, trækker sig fra familien og undgår øjenkontakt med barnet. Det belaster både parforholdet og barnet.

Fødselsdepressioner skader børnene senere i livet

- Undersøgelser viser, at når en af forældrene får en fødselsdepression, vil 40 procent af børnene få vanskelligheder senere i livet, når man registrerer, hvordan det går i dem i vuggestuen, børnehaven og skolen, siger Danmarks førende forsker på området, chefpsykolog Svend Aage Madsen fra Rigshospitalet.

Hidtil har der mest været fokus på kvinders fødselsdepression. Sundhedshuset på Nørrebro Sundhedspleje går målrettet efter også at screene mændene.

To måneder efter fødslen opfordrer sundhedsplejerskerne begge forældre til at svare på en række spørgsmål i en screeningstest. Spørgsmål som "er du mere irritabel end du plejer at være?", "er du mere aggressiv?", "er du mere dyster og negativ?"

Kan tilbyde psykologhjælp til fædre

- Svarene giver anledning til en snak om, hvordan det er at være blevet forældre. Og så giver det anledning til at finde ud at, om der er tegn på en fødselsdepression, siger ledende sundhedsplejerske, Anne Greiersen.

Hvis en far viser sig at være ramt af fødselsdepression, kan sundhedsplejersken tilbyde samtaler med en psykolog eller en specialuddannet sundhedsplejerske.

Ofte er fire-fem samtaler nok til, at en person kan arbejde sig ud af sin fødselsdepression. Ellers bliver den ramte henvist til videre behandling.

Ventetid på tre måneder

Tilbuddet er så benyttet, at ventetiden blandt mændene er oppe på tre måneder

Chefpsykolog Svend Aage Madsen fra Rigshospitalet ønsker, at flere kommuner opretter tilbud som Nørrebro Sundhedspleje. På den måde ville flere kunne blive hjulpet og ventelisterne blive kortere:

- Der er alt for få tilbud til mænd med fødselsdepression, og der er alt for få, der er specialuddannede i at hjælpe mændene, som ofte har behov for noget særlig hjælp, siger Svend Aage Madsen.