Mænd tvinges til at se porno, og kvinder befamles: Kønnene oplever forskellig sexchikane

Der er forskel på, hvilke former for sexchikane på jobbet mænd og kvinder oplever, viser ny undersøgelse.

Kommentarer og vittigheder med seksuelle toner, nærgående spørgsmål om ens privat- og sexliv, samt uønskede berøringer, omfavnelser og kys.

Det er nogle af de former for seksuel chikane, som danske lønmodtagere svarer, at de hyppigst udsættes for, når de går på arbejde, viser en ny rundspørge, som Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) står bag.

- Det er helt uacceptabelt, at der er mennesker, der går på arbejde og skal finde sig i at blive udsat for de her ting. Sådan skal arbejdslivet slet ikke være, siger Majbrit Berlau, der er næstformand i FH.

Undersøgelsen viser ligesom andre undersøgelser på området, at der er flere kvinder end mænd, som svarer, at de udsættes for sexchikane på arbejdet.

Men samtidig tegner den et billede af, at der er nogle former for sexchikane, som i udpræget grad rammer kvinder frem for mænd – og omvendt.

Mænd tvinges til at se porno

- Det er lidt en aha-oplevelse at se de her resultater, siger Charlotte Bredal, der er arbejdsmiljøkonsulent i fagforeningen FOA og arbejder med forebyggelse og håndtering af sexchikane på arbejdspladser.

Et af de steder, hvor der viser sig en stor forskel mellem kønnene, er på spørgsmålet om at blive tvunget til at se porno. Fem procent af de mænd, som svarer, at de har haft en oplevelse, der kan betegnes som sexchikane, angiver, at de har oplevet at blive tvunget til at se porno.

Charlotte Bredal forklarer, at seksuel chikane internt på en arbejdsplads typisk sker på steder, hvor der er et køn, der er i overtal. Her vil kønnet i undertal som regel blive ramt. Men på mandsdominerede arbejdspladser kan det også gå ud over andre mænd.

- Hvis du for eksempel er på en arbejdsplads med en machokultur, hvor man i gåseøjne hygger sig med at finde porno frem på mobilen og lade det gå rundt til alle, så kan det være svært at være en mand, der egentlig ikke har lyst til det, siger Charlotte Bredal.

Og der er en stigning i antallet af mænd, som angiver, at de oplever sexchikane på arbejdspladsen, viste en tilbagevendende undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) for nylig.

- Når vi snakker om sexchikane, kan vi godt have en tilbøjelighed til kun at have fokus på kvinderne, fordi det rammer flest kvinder. Men vi skal være opmærksomme på, hvordan vi italesætter det, og at der måske er nogle af de former for sexchikane, som mænd især udsættes for, der skal forebygges på en lidt anden måde, siger Charlotte Bredal.

Sexchikane kan være endnu mere udbredt

I forhold til mange tidligere undersøgelser af sexchikane på danske arbejdspladser er det nyt, at undersøgelsen fra Fagbevægelsens Hovedorganisation ikke nøjes med at spørge overordnet, om man har været udsat for sexchikane. Den stiller også spørgsmål til, om man har oplevet konkrete seksuelt grænseoverskridende hændelser.

Her viser det sig, at der er en større gruppe mennesker, som svarer, at de ikke har været udsat for seksuel chikane på arbejdet.

Men når de bagefter bliver spurgt, om de har oplevet et udvalg af konkrete hændelser, som kan betegnes som sexchikane, så svarer de alligevel ja til at have oplevet én eller flere af hændelserne.

- Af det kan man jo udlede, at det for mange mennesker er svært at erkende eller sætte ord på, at man rent faktisk har været udsat for seksuel chikane, mener Majbrit Berlau fra FH.

Der findes endnu ingen danske videnskabelige undersøgelser af sexchikane på arbejdspladser, som på samme måde spørger ind til konkrete hændelser, men en norsk undersøgelse har vist samme resultat som undersøgelsen fra FH.

- Der er brug for et nyt værktøj til at måle seksuel chikane på arbejdspladserne, fordi vi lige nu har svært ved at afdække det præcise omfang, siger Ida E. H. Madsen, der er seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og forsker i seksuel chikanearbejdsmarkedet.

For nylig er hun begyndt på et nyt forskningsprojekt, hvor NFA og Statens Institut for Folkesundhed undersøger, hvordan man bedre kan måle, opspore og håndtere seksuel chikanearbejdspladser.

- Ud over at afdække omfanget mere præcist, håber vi også at kunne hjælpe til, at man fremover bliver bedre til at tackle seksuel chikane på arbejdspladserne, siger Ida E. H. Madsen.

Har du været udsat for sexchikane på jobbet?

  • Har du været udsat for sexchikane på jobbet, kan du kontakte Arbejdstilsynets hotline om mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen på tlf. 70 22 12 80.

  • Når du kontakter hotlinen, er du anonym.

  • Åbningstiden er: Mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14.

  • Hvis du er medlem af en fagforening, kan det også være en god idé at tage kontakt til din lokale afdeling.

Kilder: amid.dk, 3F, FOA og HK.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter