Mærke-junglen: Her er mærkerne for dyrevelfærd

Regering har sat et nyt dyrevelfærdsmærke på dagsordenen. Her er en oversigt over de mærker, som allerede i dag kan bruges til bedømme dyrevelfærd.

Der findes en hel del danske og europæiske mærker, som blandt andet garanterer, at kødet er produceret under hensyn til dyrevelfærd. (Foto: CLAUS BECH ANDERSEN © Scanpix)

I dag mødes Fødevarestyrelsen med en række interessenter for at diskutere et nyt forslag om, at supermarkedernes kød skal mærkes med en, to eller tre ’velfærdsstjerner’.

Mærkningsordninger er dog langt fra ny et fænomen.

Når vi står i supermarkedet og skal vælge aftensmaden, møder vi i dag danske og udenlandske mærker, som skal hjælpe os til at lægge ansvarlige produkter i kurven.

Angår det dyrevelfærd, har Danmark og EU-landene allerede en række etablerede mærker, der garanterer gode forhold for dyrene i produktionen.

'Det velkendte'

(© Fødevarestyrelsen)

Hvad:

Mærket 'Statskontrolleret økologisk' finder du på både danske og udenlandske fødevarer, der overholder de danske regler for økologi, og som tager højde for klima, miljø og dyrevelfærd.

Økologiske produkter skal leve op til skrappere krav til forholdene for dyrene end de konventionelle produkter. Det er for eksempel mere plads, mere grovfoder og større adgang til udendørsområder til dyrene.

Hvem:

Fødevarestyrelsen står bag det røde Ø-mærke, og myndighederne fører kontrol med den gård eller virksomhed, der sidst har forarbejdet, pakket eller mærket det økologiske produkt. De danske regler for økologi er på enkelte punkter skrappere end EU’s.

Hvordan:

Producenterne kan frivilligt vælge at sætte mærket på produkter, der er under økologikontrol i Danmark. Myndighederne kan give forbud, bøder og fratage retten til at bruge mærket som straf for ikke at overholde retningslinjerne.

Læs mere om Ø-mærket her.

'Det frivillige'

(© Dyrenes Beskyttelse)


Hvad:

Mærket 'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse' finder du på kød fra godkendte producenter af kødkvæg, svin, får og lam, fjerkræ, kronvildt, bison og æg.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse garanterer mærket, at produkterne er produceret efter de såkaldte ’fem friheder’, som tager højde for dyrenes velfærd i produktionen, når dyrene er under transport, og når dyrene er på slagteriet.

Hvem:

Dyreværnsorganisationen Dyrenes Beskyttelse står bag mærket. Faglige eksperter fra organisationen fastsætter kravene til at blive anbefalet af Dyrenes Beskyttelse ud fra deres viden om de enkelte dyrs behov.

Hvordan:

Landmænd og kødproducenter, som gerne vil bruge mærket på deres produkter, skal sende en ansøgning til Dyrenes Beskyttelse. Organisationen gennemfører årligt kontrolbesøg hos producenterne, der er godkendt til at bruge mærket.


Læs mere om 'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse' her.

'Det fælles'

(© Europæiske Komission)

Hvad:

Økologiske fødevarer, der bliver pakket eller produceret i EU, skal mærkes med EU’s økologimærke, også selvom produktet allerede har fået det danske Ø-mærke. På produkterne skal der stå, om maden er produceret uden eller inden for EU.

Ligesom det danske Ø-mærke er der også retningslinjer for dyrevelfærd, som producenterne skal kunne dokumentere bliver overholdt.

Hvem:

EU står bag mærket, og retningslinjerne er nedskrevet i EU's økologiforordning. Herhjemme er det Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, som står for kontrollen af de danske produkter, der skal have mærket.

Hvordan:

Producenterne eller virksomheden, som færdigpakker produktet, skal kontakte myndigheden i deres eget land for at få lov at bruge mærkningen. Landmændene og producenterne bliver kontrolleret én gang om året.

Læs mere om EU's økologimærke her.

'Gårdbutikkernes'

(© Dyrenes Beskyttelse)

Hvad:

Ifølge Dyrenes Beskyttelse fremhæver mærket 'velfærdsdelikatesser' pionererne indenfor økologisk landbrug.

Mærket findes på de produkter, som både lever op til kravene for Ø-mærket og en række andre skrappe krav fra Dyrenes Beskyttelse, som skal sikre størst mulig naturlighed for dyrene for eksempel angående adfærd, foder og avl.

Lige nu bliver mærket brugt af udvalgte landmænd og gårdbutikker, der leverer Jersey græskalv, sortbrogede velfærdsgrise samt gotlænderfår og -lam.

Hvem:

Dyrenes Beskyttelse står bag mærket, som er lanceret for at fremme naturligt og alsidigt husdyrhold hos mindre, økologiske landmænd.

Organisationen fører kontrol med landmændene én gang om året, og organisationens kontrollører kan komme på anmeldt eller uanmeldt besøg

Hvordan:

Landmænd eller gårdbutikker kan tage kontakt til Dyrenes Beskyttelse, hvis de ønsker at blive certificerede til at kunne bruge mærket.

Læs mere om 'Velfærdsdelikatesser' her.

Europæiske mærker

Der findes også en lang række andre mærker, som de enkelte lande har indført på samme måde som herhjemme.

Læs mere om mærkerne her i Dyrenes Beskyttelses guide over dyrevelfærdsmærker.