Mail fra gruppen der tager ansvar for Hvilshøj-branden

Her kan du læse den præcise ordlyd af den mail som gruppen "Aktionsgruppen Grænseløse Beate" sendt til flere medier i morges. I mailen tager gruppen ansvar for branden i integrationsministerens bil.

Vi vil ikke undskylde - Vi vil handle

I protest mod Danmarks flygtningepolitik har vi sat ild tilintegrations- og flygtningeminister Rikke Hvilshøjs bil ved hendeshjem Svanemosen 47, Greve.

I et skamløst hykleri har Fogh undskyldt den danske statsudlevering af jøder på flugt fra Nazi-Tyskland. Denneopportunistiske undskyldning er faldet på et tidspunkt hvor 1940flygtninge afventer udsendelse fra Danmark. Vi vil ikke passivt setil mens det officielle Danmark udøver sin racistiskeflygtningepolitik. Derfor handler vi nu!

Aktionsgruppen Grænseløse Beate