Mail fra russisk kaptajn afslører: Fynsk firma fik besked om jetbrændstof i syrisk havn

Bagmandspolitiets anklagere fremlagde i går nyt bevismateriale i straffesagen mod Dan-Bunkering.

Kaptajnen på det russiske tankskib Mukhalatka gav i en mail Dan-Bunkering besked om, at jetbrændstoffet var ankommet til Syrien. Mailen er fremlagt af anklagemyndigheden under retssagen.

Vi vidste ikke, at jetbrændstoffet endte i Syrien.

Sådan har det lydt fra det fynske firma Dan-Bunkering op til den retssag, der begyndte i denne uge ved Retten i Odense.

Den forklaring forsøgte to senioranklagere i sagen at rokke ved med bevismateriale, de fremlagde i går på retssagens dag tre. Hel central var en mail, der blev sendt til Dan-Bunkering fra en russisk kaptajn i en syrisk havn.

Her nedenfor kan du læse fire vigtige ting, der kom frem under det tredje retsmøde.

1

1. Kaptajn i mail til dan-Bunkering: Vi er ankommet med jetbrændstof til Syrien

Dan-Bunkering er tiltalt for at have leveret jetbrændstof til russiske tankskibe, blandt andet Mukhalatka, som så sejlede jetbrændstoffet til Syrien. Her er Mukhalatka fotograferet i en havn i Sortehavet i 2019. (© (c) DR)

Den 6. oktober 2016 lagde det russiske tankskib Mukhalatka til ved Kaj 7 i havnen i Banias i Syrien. Ombord var jetbrændstof til det russiske flyvevåbens base i Syrien. Russiske kampfly var i gang med voldsomme bombardementer til støtte for den syriske præsident, Bashir al-Assad.

Seks dage forinden havde Dan-Bunkering leveret jetbrændstoffet til et andet skib en græsk havn efter aftale med en russisk kunde. Det er en af de 33 leverancer af jetbrændstof, som indgår i tiltalen mod Dan-Bunkering.

Efter Dan-Bunkering havde leveret brændstoffet, blev det sejlet ud på Middelhavet og overført til det russiske tankskib Mukhalatka.

Efterfølgende sejlede Mukhalatka jetbrændstoffet videre til Syrien. Det viser en mail fra skibets kaptajn. Han skrev, at "Mukhalatka er ankommet i Banias 6. oktober og er klar til at afskibe lasten af Jet A-1." Jet A-1 er jetbrændstof.

Mailen, som senioranklager Andreas Laursen under retsmødet projicerede op på de store skærme på retssalens endevægge, blev sendt til to ledende medarbejdere på Dan-Bunkerings kontor i Rusland. Også Dan-Bunkerings russiske kunde og det russiske tankskibs ejer modtog mailen.

Op til retssagen har Dan-Bunkering forklaret, at de ikke vidste, brændstoffet skulle til Syrien.

Hvordan det hænger sammen med mailen til Dan-Bunkering fra Mukhalatkas kaptajn, har de tiltalte endnu ikke haft lejlighed til at forklare.

Forsvarerne har flere gange under retssagen bemærket, at Dan-Bunkerings ansvar sluttede, når jetbrændstoffet var leveret til et skib i for eksempel en græsk eller cypriotisk havn.

2

2. Dan-Bunkering hjalp med at omlaste jetbrændstof på åbent hav

Dan-Bunkering organiserede i en række tilfælde overførsel af jetbrændstof på åbent hav mellem to russiske skibe. Ifølge anklagemyndigheden skete det i omkring halvdelen af 33 handler i sagen, og jetbrændstoffet blev derefter sejlet videre til Syrien.

Lasten af jetbrændstof, som når frem til Syrien 6. oktober 2016, er ikke den eneste, der undervejs bliver omlastet på åbent hav i Middelhavet.

De første leverancer af jetbrændstof, som indgår i tiltalen, bliver sejlet direkte til Syrien, efter at Dan-Bunkering har leveret jetbrændstoffet til skibene i en græsk eller cypriotisk havn.

Men i efteråret 2016 ændrer mønsteret sig. Dan-Bunkering leverer stadig jetbrændstoffet i de samme havne, men til andre skibe. De skibe sejler så ud i Middelhavet og overfører lasten til de russiske tankskibe, der derefter sejler det videre til Syrien. Det viser anklagernes dokumentspor.

Anklageren fremlagde i retten i går dokumenter, der viste, at Dan-Bunkering også var med til at organisere overførslerne fra skib til skib på åbent hav.

Dan-Bunkering bestilte lokale firmaer til at udføre overførslerne. På de aftaler og fakturaer, som anklageren fremlagde i retten, fremgik det, at det hver gang var det russiske tankskib Mukhalatka eller tankskibet Yaz fra samme rederi, der tog imod jetbrændstoffet på åbent hav og sejlede det videre.

Hvordan Dan-Bunkering forholder sig til de oplysninger, vil de formentlig blive spurgt til under retssagens videre forløb. Mens anklageren fremlagde sagen, bemærkede en af forsvarerne, at overførslerne af jetbrændstof fra skib til skib var en serviceydelse, og at selve leverancerne af jetbrændstof var foregået i havne i blandt andet Grækenland eller Tyrkiet.

3

3. Russisk kaptajn dømt i Grækenland for at sejle jetbrændstof til Syrien

Et russisk Sukhoi Su-24 kampfly letter fra Hmeymim luftbasen nær Latakia i Syrien.

I Retten i Odense kom det også frem, at græske myndigheder i efteråret 2016 fik mistanke om, at et af de to russiske tankskibe i sagen sejlede brændstof videre fra græske havne til Syrien. Det var jetbrændstof, der, ifølge tiltalen, blev leveret at Dan-Bunkering.

Anklagerne fremlagde græske retsdokumenter, som de havde skaffet om sagen. Her fremgår det, at Yaz' kaptajn - efter at have aflagt ed på Biblen, som er græsk praksis - fortalte, at han havde sejlet jetbrændstoffet til en russisk base i Syrien. Undervejs fik han besked på at slukke for skibets lokationssender, og Yaz blev derefter ledsaget til Syrien af et russisk krigsskib.

Kaptajnen fik lov at gå, men blev sigtet og senere idømt seks måneders fængsel for at overtræde EU's Syrien-sanktioner.

Det fremgår ikke af anklagernes oplysninger, at Dan-Bunkering har kendt til dommen mod Yaz' kaptajn.

De græske myndigheder forbød Yaz at tage last ombord i græsk havn igen. Og kort efter ændrede leverancerne mønster, så jetbrændstoffet ikke længere blev sejlet direkte til Syrien, men blev omlastet undervejs.

4

4. Afhøring af direktør i næste uge

Anklagemyndigheden går efter fængselsstraf til Keld Demant, der er administrerende direktør i Dan-Bunkerings ejerselskab, Bunker Holding.

Når retten i næste uge fortsætter sagen, vil de tiltalte blive afhørt, herunder den administrerende direktør for ejerselskabet Bunker Holding, Keld Demant. Anklagerne har tidligere fortalt, at Keld Demant blev aflyttet under efterforskningen, og at de vil afspille lydoptagelser fra telefonsamtalerne.

Også de første af en række vidner skal efter planen møde op i retten i næste uge. Der er afsat i alt op til 18 retsdage. Dommen ventes at falde i december.

Anklagemyndigheden har krævet Keld Demant straffet med fængsel for sanktionsbrud. Derudover kræver de bøde og konfiskation af fortjeneste fra leverancerne af jetbrændstof på knap 18 millioner.

Dan-Bunkering, Bunker Holding og Keld Demant nægter sig skyldige.