For mange bliver henvist til psykolog

Antallet af yngre, som henvises til psykolog på grund af depression, er firedoblet på et år. Mange bliver fejlhenvist.

Antallet af yngre, som henvises til psykolog på grund af depression, er firedoblet på et år. Mange bliver fejlhenvist. (Foto: © Istockphoto)

En ny ordning indebærer, at de praktiserende læger kan sende 18-37-årige med let eller moderat depression til behandling hos en psykolog - og det benytter de sig af i stor stil.

Fra 2009 til 2010 steg antallet af patienter fra 5.266 til 21.799, og antallet af henvisninger ser ud til at blive lige så stort i år, skriver Berlingske.

Mange fejlhenvises

En ny evaluering konkluderer, at ordningen ser ud til at mindske antallet af langtidssygemeldinger, men den fastslår, at mange fejlhenvises.

Ordningen er beregnet for 18-37-årige med let eller moderat depression. Mennesker med svære depressioner skal behandles i hospitalsvæsenet. Alligevel har 28 procent af de henviste svære depressioner, mens 39 procent slet ikke har tegn på depression. 33 procent af de henviste lider af let eller moderat depression.

Andre typer henvisninger faldet

Ifølge formanden for Dansk Psykolog Forening Roal Ulrichsen er en mulig forklaring på fejlhenvisningerne, at lægerne henviser f.eks. patienter, der lider af angst eller har oplevet dødsfald blandt pårørende - begivenheder, der kan udløse depression.

Mens antallet af henvisninger til behandling for depression er steget voldsomt, er antallet af henvisninger i samtlige andre kategorier af psykiske lidelser faldet markant.

En skraldespandsordning

I Danske Regioner kalder næstformanden for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau (S), det utilfredsstillende, at de praktiserende læger er så dårlige til at henvise patienterne rigtigt.

- En del af forklaringen kan være, at henvisningskriterierne ikke er gode nok, og at ordningen lidt firkantet sagt bliver brugt som en skraldespandsordning, hvor man henviser de patienter, der er for svære at håndtere i almen praksis. Vi skal måske endnu en gang kigge på henvisningskriterierne, og så skal lægerne måske klædes lidt bedre på til at kunne håndtere patienter, der ikke er depressive, men som har ondt i livet, siger Anders Kühnau.