Mange børn holder fri fra skole uden for ferierne

Næsten to tredjedele af forældre til børn i 7.-9. klasse har holdt ferie med deres barn uden for skoleferierne. Omkring en fjerdedel har gjort det flere gange.

50 procent af forældrene til børn i 0.-3. klasse allerede har brugt at holde ferie med børnene uden for de traditionelle skoleferier. 63 procent af forældre til børn, der går i 7.-9. klasse siger, at de mindst en gang har holdt ferie med deres børn uden for skolernes ferie.

Emil og Emma skal på vinterferie med deres far i uge 6, mens børnenes skole holder vinterferie i uge 7. Deres far spørger skolelederen, om børnene kan få fri de fem skoledage. Og eksemplet er velkendt.

63 procent af forældre til børn, der går i 7.-9. klasse siger, at de mindst en gang har holdt ferie med deres børn uden for skolernes ferie. Og næsten en fjerdedel har gjort det flere gange.

Det fremgår af den undersøgelse, som YouGov har lavet for Momentum.Tallene viser også, at 50 procent af forældrene til børn i 0.-3. klasse allerede har brugt at holde ferie med børnene uden for de traditionelle skoleferier.

Minister er forarget

Det er tilsyneladende første gang, at der er sat tal på omfanget af skolebørns ferie uden for skoleferier. Børne- og ungeministeren og skolelederne er forargede over omfanget:

Christine Antorini, børne- og ungeminister kalder det mangel på respekt.

- Jeg synes ikke, at det er i orden, at man bare holder børnene hjemme fra skole, når det passer en, eller når det er billigt at komme på ferie, siger hun til Momentum.

Skoleledernes formand Anders Balle er enig:

- Det er uheldigt hver gang, at et barn tages ud af skolen i en uge for at holde ferie. Eleven mister på en uge en 40-del af et skoleår. Og flere samarbejdsrelationer går måske tabt, siger han til DR Nyheder.

Det er et dilemma

Samtidig erkender han, at nogle forældre kan have problemer med at få ferie i skolernes ferie. Han understreger, at når ferie uden for skoleferien bliver brugt, er det altid forældrenes ansvar.

Et andet sted bliver ferie uden for skoleferien kaldt et dilemma. Nemlig hos forældreforeningen Skole og Forældre. Formanden Mette With Hagensen mener, at forældrenes arbejdsliv gør det umuligt for nogle at holde ferien inden for skoleferien.

- Derfor er forældrene i et dilemma. Enten at lade være med at holde ferie med barnet eller lade barnet misse en uges skolegang og lade det holde ferie.

Mette With Hagensen har selv haft forlængede weekender med sine børn og har på den måde taget fridage uden for skoleferien, hist og pist for at det kunne lade sig gøre, lyder hendes forklaring.

Hun tilføjer, at det jo altid er forældrenes ansvar at følge op på, hvad deres barn er gå glip af med skolearbejdet, når barnet har holdt ferie uden for skoleferien.