Mange danskere med sundhedsordning kan alligevel få erstatning

Landsretsdom i dag kan give de mange danskere med sundhedsordning ret til at søge erstatning, hvis de bliver fejlbehandlet.

(Foto: Jens Astrup © Scanpix)

Den fynske social- og sundhedsassistent Vinni Torp vandt i dag en sejr i Landsretten, både for sig selv og for de mange danskere, der har en sundhedsordning.

Landsretten slog nemlig fast, at hun har ret til at søge erstatning i det offentlige erstatningssystem, Patienterstatningen, for en skade, hun mener hun fik hos en kiropraktor i 2009.

Patienterstatningen og Patientskadeankenævnet afviste hende, fordi hendes behandling blev dækket af en arbejdsgiverbetalt sundhedsordning. Og det mente Odense Byret sidste år var korrekt. Men i formiddag blev de alle underkendt af Landsretten, som i en dom slog fast, at Vinni Torp har ret til at søge om erstatning gennem Patienterstatningen.

Græd glædestårer

Afgørelsen glæder Vinni Torp.

- Jeg har gået rundt og smågrædt, siden dommen faldt, siger hun til DR Nyheder efter afgørelsen i formiddag og tilføjer:

- Jeg er glad for, at andre ikke skal havne i samme situation som jeg.

Afgørelsen i landsretten betyder, at patienter, der bliver behandlet via en sundhedsordning, nu vil have mulighed for at søge erstatning i Patienterstatningen, hvis de bliver skadet af behandlingen. Det siger lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet, Kent Kristensen.

Sager skal måske genoptages

- Dommen indebærer også, at det er nødvendigt at gå ind og se på, om der er sager der skal genoptages, fordi patienter har fået forkert afslag på erstatning, siger Kent Kristensen.

Patientskadeankenævnet, som tabte sagen i Landsretten, har mulighed for at søge sagen behandlet ved Højesteret, men nævnet vil studere dommen, inden det tager stilling til, hvad der nu skal ske.

- Vi vil nu nærlæse dommens præmisser for at vurdere betydningen i forhold til tidligere afviste sager og hurtigst muligt herefter beslutte, hvad der skal ske som følge af landsretsdommen, siger Camilla Hammer, kontorchef i Patientombuddet, der er sekretariat for Patientskadeankenævnet i en pressemeddelelse.

Hvornår er man privatpraktiserende?

Det juridiske spørgsmål i sagen drejede sig om, hvorvidt den privatpraktiserende kiropraktor nu også var privatpraktiserende, når han blev betalt via en sundhedsordning. Og det var han altså, mener Landsretten, der i sin dom skærer igennem de juridiske spidsfindigheder ved at henvise til "en naturlig sproglig forståelse".

Dermed er kiropraktorens behandling omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang i sundhedsvæsenet, og man har mulighed for at søge erstatning i Patienterstatningen for skader efter en behandling, der er betalt via en sundhedsordning.

Facebook
Twitter