For mange fugle på taget og for lidt i hånden: Sygeplejerskerne vil have mere i løn - nu

Et stort flertal af sygeplejerskerne stemte nej til overenskomstforslag, selvom ledelsen anbefalede det modsatte.

Hver tiende sygeplejerske i kommunerne og regionerne vil natten til lørdag gå i strejke.

Et stort flertal stemte nemlig søndag aften nej til et løsningsforslag, som Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner ellers var blevet enige om efter forhandlinger i Forligsinstitutionen.

Hele 74,4 procent af de stemmeberettigede sygeplejersker stemte, og af dem stemte 66,7 procent af medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd nej.

Det er til trods for, at formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, og resten af ledelsen anbefalede et ja til mæglingsaftalen.

Men hvorfor stemte så mange af sygeplejerskerne imod forslaget? Hvad vil de opnå med strejken? Hvad kan sætte en stopper for den, og kan formanden blive på posten oven på det overvældende nej?

Det har DR's økonomikorrespondent Casper Schrøder spurgt Grete Christensen om:

Et meget stort nej fra sygeplejerskerne – hvorfor?

- Glasset var fyldt, og nu kom dråben, der fik glasset til at flyde over. Vi kom ud af forligsinstitutionen med en komité, men uden penge til løn. Sygeplejerskerne havde håbet på penge. Derfor fik vi et meget stort nej.

Du anbefalede selv et ja til forligsinstitutionens mæglingsforslag og talte om, at nu var der håb. Hvordan har du det med, at så mange har stemt nej?

- Det er ærgerligt. Jeg havde gerne set, at vi kunne komme i gang med arbejdet i komiteen, som jeg tror på vil kunne rykke afgørende ved vores lønefterslæb, men jeg må også bare konstatere, at når så mange medlemmer stemte nej, at vi må reagere på det. Og det gør vi med den varslede strejke.

Hvad tror du selv, der er galt med komiteen, siden så mange stemte nej?

- Oplevelsen er, at det er fugle på taget og ikke nok i hånden. Sygeplejerskerne synes, at de hver dag arbejder løs, men får for lidt i løn. Det har de synes i mange år, og nu er glasset blevet mere end fyldt.

Hvorfor var de ’fugle på taget’ nok for dig som formand til at anbefale et ja?

- Jeg har arbejdet for, at vi kan komme til at diskutere lønnen i det offentlige i mange år. Derfor var det en sejr for os, at vi fik både arbejdsgiverne og alle de andre organisationer i Fagbevægelsens Hovedorganisation til at være med i at anbefale regeringen at nedsætte komiteen. Det har regeringen også sagt ja til.

Men hvad vil du arbejde for at opnå med strejken?

- Jamen, altså, strejken er metoden til at presse arbejdsgiverne yderligere. Jeg håbede, at truslen om strejken ville være nok, til at vi fik arbejdsgiverne mere ind på banen, så vi kunne give mere i løn, men det skete ikke. Nu går vi så i strejke. Der skal komme noget tydelighed i signalerne fra arbejdsgiverne om, at sygeplejerskerne har udsigt til mere i løn.

Hvad er ’tydelighed i signalerne’?

- Det kan jeg ikke sige mere præcist her og nu.

Hvor meget mere skal sygeplejerskerne have i løn?

- Det vil jeg ikke lægge hovedet på blokken for. Vi er i en situation, hvor vi for kort siden har fået et markant nej. Nu forbereder vi strejken, og så må vi se, hvad der skal til, når vi kommer lidt længere hen.

Men hvis ikke I som sygeplejersker – og du som formand for dem – kan sige, hvor meget mere dine medlemmer skal have i løn, og hvad tydelighed i signalerne er, så er det vel svært for arbejdsgiverne at reagere på?

- Jeg er sikker på, at vi vil komme i dialoger om det her.

Hvad tror du vil kunne få sygeplejerskerne til at stemme ja for at afslutte strejken?

- Hvis sygeplejerskerne skal stemme om det her igen, så er det helt tydeligt, at der skal flere kroner på bordet.

Her og nu?

- Ja.

Lønstigninger med det samme til sygeplejerskerne?

- Det er helt klart sådan, opfattelsen er derude. Sygeplejerskerne synes, at de knokler enormt meget uden at få den løn, de er værd. De synes, at de har en uddannelse, et ansvar og nogle opgaver, som de ikke bliver honoreret for. Truslen er, at sygeplejerskerne forlader deres arbejde, fordi de ikke får løn som fortjent. Nu er vi i en strejke. Nu skal der skabes perspektiv for sygeplejerskerne. Det er nødvendigt for vores samlede sundhedsvæsen.

Arbejdsgiverne står fast på, at de har en given økonomisk ramme, der er ikke flere penge at give af i forhandlingerne – accepterer du den præmis?

- Det har vi gjort. Det var, hvad vi kom ud af forligsinstitutionen med. Nu går vi i strejke, fordi det ikke var godt nok, så nu kan jeg ikke acceptere den præmis en gang til.

Så nu forventer du, at arbejdsgiverne alligevel kan finde flere penge til sygeplejerskerne?

- Jeg forventer, at arbejdsgiverne har nogle stærke overvejelser om, hvordan de overhovedet vil holde på sygeplejerskerne fremadrettet.

Men hvis arbejdsgiverne faktisk ikke har flere penge i den her omgang, hvordan skal de så kunne indfri det som for dig kan afslutte strejken?

- Man kan ikke kun kalkulere med, at det er umuligt at skaffe pengene. Jeg kan omvendt sige, hvad vil man gøre ved et samfund uden sygeplejersker? Det er der, kampen står lige nu.

Er der behov for, at man fra Christiansborg leverer penge til denne situation?

- Det ville være rigtig godt.

Er det realistisk?

- Det ved jeg ikke. Jeg vil ikke spå om, hvor det ender.

Overrasker nej’et dig?

- Det er mere massivt, end jeg havde regnet med. Men jeg har ikke været blind for, at der var mange nej-sigere derude.

Er I som fagbevægelse ude af trit med jeres medlemmer på gulvet?

- Det tror jeg ikke. Men der er opsamlet en meget stor frustration og vrede. Det har corona-året også bidraget til. Den frustration er kulmineret med overenskomstforhandlingerne.

Du anbefalede et ja, men medlemmer stemte nej – kan du som formand fortsætte?

- Det mener jeg godt, at jeg kan. Vi er valgt til at varetage ledelsen af organisationen. Og vi gør det i stærk lydhørhed for medlemmernes signaler. Det er jeg ikke i tvivl om, at vi kan.

Hvor lang tid er I villige til at strejke?

- Vi må strejke lige så længe, der er behov for det.

Hvor længe har I penge til at strejke?

- Vi kan strejke længe. Vi har ikke sat tidsforløb på. Vi er godt polstrede og forberedt til den situation, som vi går ind i.

I strejkede i 2008, og du var med. Synes du selv, at I fik nok ud af den langvarige strejke?

- Vi fik det ud af den, som var opnåeligt på det tidspunkt. Men hvis det var nok, så stod vi ikke her i dag.

Tror du, at I kan få nok ud af strejken denne gang?

- Det må tiden vise.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk