Mange hjertestopoverlevende får normalt liv

Hvis man overlever et hjertestop, så er der gode chancer for at komme tilbage til et normalt liv, viser en undersøgelse.

Centerleder i Hjerteforeningen, Hanne Andersen, peger på, at undervisning i hjertemassage og et bedre akutberedskab er med til at øge chancerne for at overleve et hjertestop uden mén.

Omkring 75 procent af der, der er i arbejde og overlever et hjertestop udenfor et hospital, får det så godt, at de kommer tilbage i job, viser en undersøgelse.

Læge og ph.d. Kristian Kragholm fra Aarhus Universitet og Aalborg Universitetshospital har undersøgt omkring 800 personer, der siden 2001 har overlevet et hjertestop, som fandt sted uden for et hospital.

De foreløbige resultater viser, at 75 procent, af dem der overlever hjertestoppet, får det så godt, at de kommer tilbage til deres arbejde.

- Én ting er at vende tilbage i arbejde, men vi undersøgte også yderligere, hvor længe forblev de i arbejde og bevarede de deres indkomst. Og de forblev længe i arbejde, de bevarede deres indkomst og de bevarede deres branchetilhørsforhold. Så man må sige, at det er nogle ret gode resultater, vi fandt, siger Kristian Kragholm.

Akutberedskab er blevet bedre

Kristian Kragholms undersøgelse giver dog ikke nogen forklaring på, hvorfor hjertestopoverleverne klarer sig så godt.

Hos Hjerteforeningen peger centerleder Hanne Andersen, fra foreningens rådgivningscenter i Aarhus, på flere mulige årsager. Blandt andet at flere mennesker har fået undervisning i, hvordan man skal give hjertemassage, og at akutberedskabet er blevet bedre.

- De ting er jo med til at der er større chance for at overleve uden mén, siger hun.

Det er kun ti procent af dem, der får et hjertestop, som overlever. Et tal, som dog er blevet højere de senere år.

Facebook
Twitter