Mange mænd begår selvmord

Mænd er handlekraftige - når det gælder selvmord! Mænd dominerer i selvmordsstatistikken, og det skal en hjemmeside nu være med til at gøre noget ved.

Hjemmesiden www.forebygselvmord.dk sætter særlig fokus på, hvordan de mange selvmord blandt mænd kan undgås.

Der er meget kort vej fra tanke til handling, når mænd bliver ramt af selvmordstanker.

Det er ifølge flere eksperter en af forklaringerne på, at mænd i flere år har domineret de danske selvmordsstatistikker.

Mens yngre piger står for hovedparten af alle selvmordsforsøg, står mænd i alderen 30-70 år for 7 ud 10 fuldbyrdede selvmord, skriver Kristeligt Dagblad. Center for Selvmordsforebyggelse i Århus vil sætte øget fokus på problemet, blandt andet via hjemmesiden forebygselvmord.dk.

Søg hjælp!

- Alle kan blive ramt af selvmordstanker. Men hvor kvinder ofte bruger længere tid på at overveje, reagerer mænd hurtigt. Derfor håber vi, at vi nu - blandt andet ved at lade andre mænd fortælle deres historier - kan få flere mænd til at forstå, at der faktisk kan findes en vej videre, selv når det sortest ud, siger psykolog Bente Hjorth Madsen, der er tovholder på projektet, til Kristeligt Dagblad.

Center for Selvmordsforebyggelse håber at få flere mænd til at søge psykolog, når de rammes af en krise.

- Mænd er meget løsningsorienterede, og derfor oplever vi ofte, at de som noget af det første nærmest spørger psykologen "nå, hvad kan du så gøre for mig?". Som psykologer skal vi komme mændene så meget i møde som muligt, men vi skal også lære dem, at kriser ikke bare bliver løst, men bearbejdes over længere tid, siger Bente Hjorth Madsen.

Faren hedder ensomhed

Også andre hjælpeorganisationer sætter nu ind mod mænds kedelige dominans i selvmordsstatistikkerne. Det gælder blandt andre Klostergadecentret under Århus Pensionistråd, som er på vej med en café, der netop skal hjælpe ældre mænd ud af ensomhed og selvmordstanker, forklarer centerets daglige leder, Lise Legarth, til Kristeligt Dagblad.

- Vi har netop fået to millioner kroner til projektet af Socialministeriet og vil nu forsøge at finde de sidste penge, så vi forhåbentligt til jul kan åbne caféen. Den er rettet mod både mænd og kvinder, men især mænd har det med at isolere sig og ender derfor oftere med at blive ensomme, siger Lise Legarth.

Elene Fleischer, selvmordsforsker ved Center for Selvmordsforebyggelse i Region Nordjylland, har forsket i mænds øgede selvmordsrisiko og glæder sig på den baggrund over de nye tiltag. Hun vurderer dog, at det bliver svært at knække kurven.

Unge mænd tackler problemerne bedre

Udover at mænd rent fysiologisk reagerer kraftigere på grund af deres testosteron-produktion, har vi et samfund, hvor vi også som kvinder skaber forskellige rammer for mænd og kvinders tilgang til personlige kriser, siger Elene Fleischer og henviser til opdragelsen af drenge og piger.

- Vi opdrager kvinder til at turde stå ved alle former for følelser, mens mænd forventes at være stærke. Noget tyder dog på, at yngre generationer af mænd er bedre i stand til at håndtere deres kriser og søge hjælp, men der er lang vej endnu, siger Elene Fleischer.

Ifølge de nyeste selvmordstal blev der begået 650 selvmord i 2006. Heraf blev 472 begået af mænd, og 196 af disse mænd var over 60 år.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter