Mange penge at spare i Malmø

En ganske almindelig dansk familie, der bor i Lyngby, kan spare op til 3700 kroner om måneden ved at krydse grænsen og flytte til Malmø. Det viser nye beregninger fra Danske Bank, der konkluderer, at der er mange penge at spare ved at flytte til Sverige.

Der er stadig store penge at spare ved at bosætte sig iSverige.

En almindelig dansk funktionærfamilie med en indkomst på godt700.000 kroner kunne spare 3000 kroner om måneden ved at flytte fraLyngby til Malmø.

Det viser beregninger, som Danske Bank har lavet. For enLO-familie med en årlig indtægt på knap 500.000 kroner, er der 3700kroner om måneden at spare ved at flytte fra Lyngby til Malmø.

Der er flest penge at spare på hus- og bilpriserne. Når detgælder dagligvarer er nogle varer dyrere i Sverige, mens andre erbilligere.

Men hvis man arbejder i København og bor i Malmø og har en godnæse for priserne, vurderer Danske Bank, at man kan spare cirka femprocent på indkøb af dagligvarer.

På trods af de tilsyneladende åbenbare økonomiske fordele er detstadig kun få danskere, der har bosat sig i broderlandet.

Kommunikationschef i Home, Preben Merrild Angelo, siger tilBerlingske Tidende, at der er afsluttet færre end 5.000 handler meddanskere, som er rykket over Sundet.

- Argumenterne for at flytte er ellers til stede, så der må væretale om en mentalitetsbarriere. Det er et andet land, derfor erusikkerheden stor. Interessen for at høre om tilbuddene i Sverigeer stor, men når det kommer til, at kontrakten skal underskrives,så siger langt de fleste, at de lige skal tænke sig om en ekstragang, siger Preben Merrild Angelo.

Nyhederne fra Øresundsregionen har da heller ikke været forpositive i denne måned, hvor etårsdagen for Øresundsbroen ellersskulle fejres.

I sidste uge måtte Øresundskonsortiet meddele, at der ikkebliver tjent penge nok på broen - den sløje biltrafik slår bundenud af samtlige prognoser. I første halvår i år var dengennemsnitlige trafik på broen 7.001 køretøjer i døgnet. Prognosenfor hele året er 10.400 pr.døgn.

Tidligere på måneden påpegede Handelskammeret, at svære skatte-og lønregler afholder danskerne fra at flytte til Sverige.

- Vores analyser viser, at erhvervslivet rent faktisk gerne vilansætte personer fra den anden side, men at de lovgivningsmæssigebarrierer er så store, at man opgiver sine planer, og det kostermilliarder af kroner for begge samfund,siger Bent Larsen, der erformand for Handelskammeret og for et samarbejde med det svenskehandelskammer.

Konkret foreslår organisationen, at personer, som bor på den eneside og arbejder på den anden side af Øresund, skal kunne fåetbindende forhåndstilsagn om, hvilket lands skattesystem dehørerunder.

Flere danske virksomheder - for eksempel Novo Nordisk, Leo,Nokiaog IBM - klager over helt konkrete problemer med at udregne lønnenfor medarbejdere, der pendler over Øresund.

Ifølge fagbladet Ingeniørens netavis har Novo efter at haveflyttet en afdeling til Malmø måttet lønne en skattekonsulent påfuld tid til at udregne de ansattes løn.

Eksemplerne har gjort indtryk på skatteminister Frode Sørensen,der til efteråret vil fjerne pendlernes skatteproblemer.

- Det skal ikke være skattesystemet, som giver problemer medintegrationen på arbejdsmarkedet. Vi bør kunne finde noglefornuftige løsninger, siger Frode Sørensen.

Han mødes i slutningen af august med den svenske skatteministerfor at få kortlagt problemerne.

Facebook
Twitter