For mange vikarer: Minister vil hænge skoler ud, mens S vil give dem flere penge

Hver 10. undervisningstime i folkeskolen bliver dækket af vikarer.

Socialdemokraterne har kaldt undervisningsministeren i samråd for at få svar på, hvordan lærermanglen kan kommes til livs. Arkivfoto (Foto: Olafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Både i regeringspartiet Liberal Alliance og hos Socialdemokratiet bliver det kritiseret, at mere end hver 10. undervisningstime i folkeskolen ifølge en ny undersøgelse bliver dækket af vikarer. Men løsningen er man uenige om.

I Socialdemokratiet mener undervisningsordfører Annette Lind, at løsningen er at gøre det mere attraktivt at være lærer.

- Der mangler lærere, og derfor vil vi have flere læreruddannelser ud i landet, for vi ved, at det tit og ofte er sådan, at folk bliver boende der, hvor de har taget deres uddannelse. Og så skal der uddannes flere lærere, og flere af dem, der er sprunget fra, skal tilbage i folkeskolen, siger Annette Lind (S).

Hun reagerer på, at 6,5 procent af vikartimerne ifølge en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet bliver dækket af vikarer uden kvalifikationsgivende uddannelse.

- Der er alt for mange vikarer i folkeskolen. Tit og ofte er det unge studenter, der underviser eleverne, og det kan folkeskolen ikke holde til i længden.

Hvordan skal det kunne lade sig gøre at få lærere, som har vendt folkeskolen ryggen, tilbage igen?

- Det handler om at satse på folkeskolen igen. Økonomien skal følge med, og det gør den ikke lige nu. Det skal for eksempel være muligt at have to lærere i undervisningen, hvis børn har behov, som ikke kan dækkes i klasse med mange elever, siger hun.

Derfor har hun kaldt undervisningsminister Merete Riisager (LA) i samråd, for hun vil have svar på, hvad ministeren vil gøre for at skaffe flere lærere.

  OM UNDERSØGELSEN

  • Der indgår tal fra 314 skoler, som ligger spredt ud over landet og er af varierende størrelse.

  • Skolerne har registreret deres vikarforbrug hver dag i tre uger i april. Undersøgelsens varighed er fastsat for at udjævne daglige udsving uden at skulle belaste skolerne med for meget ekstraarbejde.

  • Ifølge ministeriet er der en statistisk usikkerhed på +/- 2-3 procentpoint.

  • Det er første gang siden 2011, at ministeriet undersøger vikarbrugen. Det er dog svært at konkludere noget om udviklingen, da datagrundlaget ikke er helt sammenligneligt. I den tidligere undersøgelse blev 8,8 procent af timerne ikke gennemført som planlagt.Kilde: Undervisningsministeriet

  Undersøgelsen af brugen af vikarer er en repræsentativ stikprøve på omkring hver fjerde folkeskole. Skolerne har dels oplyst, hvor mange undervisningstimer der er blevet afholdt som planlagt i undersøgelsesperioden, og dels hvilken uddannelsesbaggrund vikarerne har.

  Sort tankegang

  Undervisningsminister Merete Riisager (LA) finder det også stærkt problematisk, at så mange timer sker uden den lærer, som står på skemaet. Står det til hende, skal skolerne fremover offentliggøre, hvor mange timer der bliver dækket af vikarer.

  - Vi bliver nødt til at have en lokal gennemsigtighed, så kommuner og forældre kan se, hvordan det står til på de enkelte skoler, siger hun.

  Men den køber socialdemokraterne ikke:

  - Jeg synes, at ministeren er sort i sin tankegang. Der er ikke behov for at hænge skoler ud, fordi de skal bruge vikarer. Der kan være mange grunde til, at skolerne bruger vikarer. Men en grund kan også være, at skolerne simpelthen har en så elendig økonomi, at de ikke har råd til at have lærere nok, siger Annette Lind.

  Hvad forventer du, at der kommer ud af samrådet med undervisningsministeren?

  - Hun må først og fremmest komme med bud på, hvordan vi får lærere her og nu. Hun skal også give svar på, hvordan vi får lærere i fremtiden.

  SÅDAN ER FORDELINGEN

  • I 0,3 procent af timerne blev der ikke undervist.

  • 1,2 procent af vikartimerne blev dækket af pædagoger.

  • 3,2 procent af vikartimerne blev dækket af læreruddannede.

  • 6,5 procent blev dækket af vikarer uden kvalifikationsgivende uddannelse.

  • 88,9 procent af timerne blev gennemført efter planen.Kilde: Undervisningsministeriet

  Lærerforening: Det er utilfredsstillende

  Også i Danmarks Lærerforening er man af den overbevisning, at antallet af vikartimer skal bringes ned. Og formand Anders Bondo Christensen mener, at lærermanglen er medvirkende til, at mere end hver tiende time i folkeskolen undervises af en vikar.

  - Der er ikke noget skoleledere, der synes, det er en god idé at sætte uuddannede til at undervise. Men de gør det, fordi de ikke har andre alternativer, siger Anders Bondo Christensen til Ritzau.

  - Den enkelte lærer har simpelthen for mange undervisningstimer. Der er mange lærere, der føler, at de ikke gør det godt nok, derfor vælger de skolen fra, siger formanden.

  Facebook
  Twitter