Mangel på vejsalt i mange kommuner

Når weekenden er overstået vil flere kommuner ikke have mere vejsalt tilbage - den strenge kulde har nemlig tømt lagrene.

I mange kommuner er salt ved at være en mangelvare, i stedet skal der strøs sand og grus på veje og fortorv. (Foto: © Claus Bech Andersen, Scanpix)

Vejslat er ved at være en mangelvare i flere kommuner. Lagrene forventes opbrugt i weekenden. Den strenge kulde har tømt reserverne

Kommunerne må derfor supplere med sand og grus, og det kommer til at gå ud over trafiksikkerheden, skriver Nordjydske Stiftstidende.

Danmarks eneste producent af vejsalt, Akzo Nobel Salt ved Mariager har på grund af presset indført en form for rationering.

- Vi siger nej, hvis en kommune ringer og bestiller eksempelvis 10.000 ton bare for at få lagrene fyldt op, siger direktør Knud Timm-Andersen.