Markant flere anmeldelser om overgreb begået på asylcentrene

Selvom antallet af indkvarterede falder, er der flere politianmeldelser i 2016 end i de sidste tre år sammenlagt.

Ifølge nye tal fra Rigspolitiet er der i 2016 indgivet anmeldelser om seksuelle overgreb på i alt syv af landets asylcentre. (Foto: © ASGER LADEFOGED, Scanpix)

Antallet af registrerede anmeldelser om seksuelle overgreb, blufærdighedskrænkelse og voldtægt på landets asylcentre ser ud til at vokse markant i år.

Det viser nye tal fra Rigspolitiet, som i en opgørelse til Folketingets Retsudvalg har registreret 10 sager på i alt syv asylcentre indtil slutningen af november måned i år.

Til sammenligning var der i 2013, 2014 og 2015 henholdsvis tre, to og fire politianmeldelser om voldtægt og overgreb, viser opgørelsen.

DF: Tal tyder på tidligere uanmeldte sager

Det er formand for Retsudvalget Peter Skaarup (DF), der har stillet spørgsmålet til justitsministeren.

Ifølge Peter Skaarup kommer spørgsmålet for at skabe klarhed over asylcentrenes og politiets indsats efter flere historier om seksuelle overgreb.

- Der er nogle asylcentre, der har været fremme i den offentlige debat, og det er derfor relevant at se på, hvad det generelle billede er, siger han.

Han hæfter sig ved, at der samtidig med stigningen i anmeldelser om overgreb, har været markant færre indkvarterede på asylcentrene i år.

Frem til 30. november i år har antallet af indkvarterede været 10.573, mens der i hele 2015 var 17.145 indkvarterede, viser svaret.

- Det kan man undre sig over. Det tyder på, at der tilbage i tiden har været sager, der ikke er blevet anmeldt, fordi man ikke har haft det som kutyme, siger Peter Skaarup.

Mørketal måske endnu større

Tilbage i oktober lukkede Børnecenter Tullebølle på Langeland, som modtog uledsagede flygtningedrenge. To kvindelige ansatte er sigtet for at have begået seksuelle overgreb på flere asylbørn på centret.

Af Rigspolitiets opgørelse fremgår det, at der i 2016 også er indgivet anmeldelser om overgreb begået på andre af asylcentrene på Langeland. Både Center Humble og Center Holmegård, som Tullebølle hørte under, er på politiets liste over anmeldelsessteder.

Også det nordsjællandske Center Sandholm har haft i alt fire sager i år, fremgår det af listen. Samtidig er der indgivet anmeldelser om overgreb på tre jyske centre i Randers, i Brønderslev og i Bolderslev i Sønderjylland.

Men Peter Skaarup mener, at der kan være tale om et endnu større og ukendt mørketal, som vil vise sig yderligere i fremtiden, lyder det fra formanden for Retsudvalget.

- Jeg tror grundlæggende, at vi har flere sager på asylcentrene, end der er blevet politianmeldt tidligere. Derfor kan man ikke udelukke, selvom der er kommet færre asylsøgere i år, at vi vil se flere sager om seksuelle overgreb i statistikkerne, fordi kravet nu er, at de skal anmeldes, siger han.

Rigspolitiets opgørelse over overgrebsanmeldelser på asylcentrene:

(© Rigspolitiet)