Markant flere single-forældre: Hver femte familie har kun én forsørger

Men det stigende antal enlige forsørgere er mere udsat for at få stress end forældre i parforhold.

Enlige forældre har oftere end gifte et højt stressniveau. Det skyldes ifølge forsker, at det er svært at få enderne til at hænge sammen i hverdagen. (© DR)

Flere end nogensinde før bor alene med deres børn.

I dag består lidt mere end hver femte husstand af et eller flere børn, men kun én forsørger.

Single-forældrene er både mennesker, der tidligere har været i parforhold med deres børns anden forælder, men en del af dem vælger også at få børn alene.

På bare seks år er antallet af husstande med enlige forsørgere steget med otte procent, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Det skyldes blandt andet, at vi lever i et samfund, hvor der er stort fokus på individet, mener professor og familieforsker Per Schultz Jørgensen. Derfor er der flere mennesker, der ikke har lyst til de forpligtelser, som følger med et parforhold, forklarer han.

- Vi ønsker at realisere os selv, og dermed ønsker vi ikke i alt for stor udstrækning at gå på akkord med for mange ting i vores liv. Det kan være karriere eller vores kulturelle interesser. Men det kan også bare være ønsket om at være os selv og ikke finde os i alt for meget, siger han.

Giver mere stress at være alene

Selv om det giver mere frihed at være single som forælder, og selv om det betyder, at man ikke skal stå til ansvar over for en partner, er der også negative sider forbundet med at være ene-forsørger, viser tal fra Sundhedsstyrelsen.

Ifølge styrelsens seneste nationale sundhedsprofil har flere fraskilte og enlige et højt stressniveau end personer, der lever sammen med deres kæreste eller er gift. Ifølge undersøgelsen har 27 procent af enlige, der er separeret eller skilte, et højt stressniveau. For gifte er det tal 17,7 procent, mens det for samlevende ligger på 21,4 procent.

Det skyldes ifølge Per Schultz Jørgensen, at ene-forsørgerne er splittede mellem arbejde og børn og har svært ved at få enderne til at hænge sammen i hverdagen.

- De er fanget i et dilemma som er svært at løse. Mange udtrykker det på den måde, at de skynder sig hjem fra arbejde og føler, at de er gået lidt for tidligt, men når de så kommer hjem, har de alligevel en fornemmelse af, at de er kommet for sent hjem.

- Så det kan aldrig blive godt nok for dem, og det kan godt ende med at give stress og give følelse af magtesløshed, fordi de er fanget, siger han.

Risikoen for at få stress er større, hvis man ikke har netværk bestående at bedsteforældre eller andre, der kan tage over, når det eksempelvis kniber med at hente barnet til tiden, forklarer Per Schultz Jørgensen.

- Men under alle omstændigheder kan man sige, at en ene-forsørger familien er en mere sårbar familie, fordi der kun er en voksen til at bære de byrder, der nu engang er forbundet med at opretholde en familie. Så derfor er den mere udsat for belastninger, stress, kriser og for at køre ned, siger han.

Mangler hænder og en makker

Derfor er der også flere enlige forsørgere, der hvert år henvender sig til organisationer, som har sat sig for at hjælpe og aflaste singleforældrene. En af dem er ngo-organisationen Homestart, der bliver betalt af de i alt 15 kommuner, hvor organisationen er repræsenteret.

- Meget tit mangler de (ene-forsørgerne red.) simpelthen hænder og helt konkret praktisk hjælp. Men de mangler også ofte en voksen makker at diskutere med, siger landskoordinator, Lone Møller.

I 2015 hjalp Homestart 416 pressede børnefamilier. Hjælpen består blandt andet i, at en frivillig i organisationen tilbyder familien hjælp, støtte og praktisk hjælp i hverdagen.

- Der er mange, der ringer grædende eller kommer til at græde undervejs, fordi de bliver berørte af, at der faktisk er nogen, der siger ja til at hjælpe, fortæller Lone Møller og understreger, at det er alle typer mennesker, der ringer.

- Det er simpelthen folk, der har små børn, og som er blevet alene på en eller anden facon – altså er blevet forladt at netværket eller af en anden årsag ikke kan bruge det. Vi hjælper fra Hellerup til Gjellerup, siger hun.

Endnu flere single-forældre i fremtiden

Knap 1000 personer står på venteliste til at få hjælp hos Homestart i de kommuner, hvor organisationen ikke har kontorer. Og Lone Møller forventer, at organisationen vil få endnu flere henvendelser i fremtiden

- Samfundet er faldet noget fra hinanden. Populært sagt kalder nogen det for et hver-for-sig-fund i stedet for et samfund. Og det betyder jo, at man også er meget alene, og at der ikke er det naboskab, der har været før, siger hun.

Også Mødrehjælpen har oplevet en stigning i antallet af enlige forældre, der efterspørger råd og vejledning. I 2015 havde Mødrehjælpen 2804 rådgivninger om samvær, hvilket er 354 flere end året før - altså en stigning på 14 procent, oplyser Mødrehjælpen til DR Nyheder.

I 2010 var der 153.939 husstande med en enlig forælder med et eller flere børn. På årets første dag i år var tallet vokset til 166.905. Og tallet vil blive endnu højere i fremtiden, vurderer Per Schultz Jørgensen.

- Vores accept af ene-forsørgeren bliver endnu større, og vi er i virkeligheden et meget frisindet samfund. Så de snærende bånd på det område falder væk lige så stille og roligt, siger han.

FAKTA - andelen med højt stressniveau

  • Gift: 17,7 procent

  • Samlevende: 21, 4 procent

  • Enlig (separeret, skilt): 27,1 procent

  • Enlig (enkestand): 25,1 procent

  • Enlig (ugift): 25,9 procent Kilde: Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil 2013

FacebookTwitter