Markant flere tvangsindlægges: Psykisk syge hentes af politiet

Sidste år blev der i gennemsnit tvangsindlagt 11 psykiatriske patienter om dagen med hjælp fra politiet, viser aktindsigt.

(Foto: Olafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Langt flere psykisk syge vurderes at være så dårlige, at det er nødvendigt med en tvangsindlæggelse.

Siden politireformen trådte i kraft i 2007, er antallet af tvangsindlæggelser foretaget med hjælp fra politiet steget med 61.5 procent fra 2567 til 4145 tvangsindlæggelser sidste år, viser en aktindsigt i politiets journalsystem.

Det svarer til, at der i gennemsnit blev gennemført 11 tvangsindlæggelser hver eneste dag i hele 2015.

- Det er forfærdeligt, for når folk er kommet så langt ud, at det er nødvendigt at få fat i politiet for at få tvangsindlagt dem, så er de jo blevet så syge, at det er rigtig svært at få dem raske igen, siger Knud Kristensen, formand i SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed.

Ond spiral

Ifølge Knud Kristensen er de mange tvangsindlæggelser en konsekvens af en trængt psykiatri. Han peger eksempelvis på, at der blev nedlagt 174 senge i den almene psykiatri fra 2009 – 2014.

- Vi oplever, at flere og flere henvender sig frivilligt og bliver afvist, fordi de ikke er syge nok. Så bliver de overladt til sig selv og ender med at blive så syge, at de må tvangsindlægges med politiets hjælp. Det er sådan en ond spiral, vi ser, siger Knud Kristensen.

I Region Midtjylland er antallet af tvangsindlæggelser steget med cirka 39 procent siden 2007. På regionens mest kendte afdeling, Risskov Psykiatrisk Hospital i Aarhus, bliver omkring 10 procent af patienterne ifølge overlæge Signe Dolmer indlagt med tvang.

Overlæge: Der prioriteres hårdt

Og hun kan nikke genkendende til, at pladsen på afdelingen kan være trang.

- Det er ikke en iskagefabrik, men et sygehus. Nogle gange er der mange syge patienter, andre gange er der færre. Og det betyder, at vi til tider må prioritere hårdt og for eksempel udskrive dem, vi vurderer, er ude af den akutte og alvorlige tilstand, og som har et netværk af venner og familie, der kan hjælpe dem, siger Signe Dolmer og tilføjer:

- Men det er ikke altid det samme som, at vi ikke gerne ville have brugt mere tid på patienten, fordi overgangen mellem indlæggelse og udskrivning for mange patienter er svær, og en utilstrækkeligt støtte kan føre til genindlæggelse og i yderste konsekvens tvangsindlæggelse.

Grænseoverskridende at blive tvangsindlagt

Selvom tvangsindlæggelserne sker for patienternes egen skyld, så er det en god idé at begrænse dem så meget som muligt. For det kan uden diskussion være en ubehagelig oplevelse for nogle patienter, forklarer overlægen Signe Dolmer:

- Det kan være voldsomt at blive hentet, fordi patienten måske vil stikke af eller kæmpe imod beslutningen. Det er intimiderende og grænseoverskridende at blive tvangsindlagt, og der er ingen tvivl om, at folk har en oplevelse af, at de ikke respekteres som mennesker, siger hun.

Ifølge Signe Dolmer, overlæge, Risskov Psykiatriske Hospital i Aarhus, skal tvangsindlæggelser begrænses så meget som muligt. (Foto: Frank Sørensen © (c) DR)

Danske Regioner: Psykiatrien er under pres

I Danske Regioner er formand for psykiatriudvalget, Charlotte Fischer (B), klar over, at psykiatrien er presset flere steder.

- Der er simpelthen flere og flere, der henvises til psykiatrien. Vi kan se, at antallet af både børn, unge og voksne, der diagnosticeres og bliver henvist, stiger. Så der er et stort pres på, det kan vi se med høje belægninger på vores afdelinger.

Men en stigning på 61.5 procent i antallet af tvangsindlæggelser er uacceptabel uanset det forøgede patientpres, mener psykiatri-formanden.

- Det er for meget. De her tal kalder på, at vi sammen med kommuner og regeringen laver en indsats for, hvordan vi griber folk, før de bliver så dårlige. Så vi kan hjælpe dem ude hos dem selv, og de ikke behøver komme ind og ligge i en seng inde på hospitalet, siger Charlotte Fischer.

Skidt for alle

Hun vil nu bede den særlige task force, som den tidligere regering nedsatte for at følge udviklingen i brugen af tvang på psykiatriområdet, om at se nærmere på problemet.

- Det er skidt for det enkelte menneske, og det er også skidt for den samlede indsats, at mennesker bliver så dårlige, at de skal ind og have en intensiv behandling på et hospital. Det kunne vi forebygge, og det er det, jeg mener, vi skal nu, siger hun.

Stigningen i antallet af tvangsindlæggelser er for stor, erkender Charlotte Fischer (R), formand for psykiatriudvalget, Danske Regioner (© (c) DR)

FAKTA:

  • Det samlede antal patienter i psykiatrien steg fra 110.486 i 2009 til 143.032 patienter i 2014.

  • Langt størstedelen af stigningen dækker over ambulante behandlinger af patienter med psykiske sygdomme i den mindre alvorlige ende af skalaen, som ikke kræver indlæggelse.

  • Der er også sket en stigning i antallet af indlæggelser. Fra 37.368 indlæggelser af børn og voksne i 2009 til 41.807 indlæggelser af børn og voksne i 2014.

  • Oveni kommer desuden en stigning i antallet af retspsykiatriske indlæggelser fra 2763 i 2009 til 3753 i 2014.

  • Kilde: Danske Regioner.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk