Markant stigning af hashafhængige

Danske unge hashmisbrugere dropper ud af uddannelse og socialt liv, og antallet af hashafhængige stiger.

Også danske unge bliver afhængige af hash, siger behandlingschef. (Foto: colurbox.com)

Antallet af danskere, der er afhængige af hash er stigende, siger behandlingschef Magrethe Overgaard fra Majorgården. DR Sundhed refererede forleden en ny australsk-new zealandsk undersøgelse, som viser at unge hashrygere får ringere - eller slet ingen - uddannelse. Den tendens bekræftes også.

Den australsk-new zealandske undersøgelse sammenfatter tre store studier, hvor man har fulgt i alt 6000 unge fra barndom og op i voksenalderen. Studierne kortlagde blandt andet de unges brug af hash, og forskerne sammenholdt disse oplysninger med de unges senere uddannelsesforløb.

Unge rygere klarer sig dårligst

De fandt, at unge, som begyndte at bruge hash før de fyldte 15, var i størst risiko for at klare sig dårligt uddannelsesmæssigt. Unge hashbrugere droppede oftere ud af skolen, de kom sjældnere ind på universitetet og de gennemførte sjældnere et studium end andre. Det samme gjaldt i lidt mindre grad de, der var begyndt at bruge hash i alderen mellem 15 og 17. De unge, som blev 18 uden at have forsøgt sig med hash, klarede sig klart bedst.

Det billede kan behandlingschef på nordsjællandske Majorgården, Margrethe Overgaard nikke absolut bekræftende til:

- Vi har oplevet en markant stigning i antallet af unge hash afhængige indenfor de sidste to år. Vi har haft så mange tilfælde, at vi i indenfor det sidste halve år har oprettet et specifikt behandlingsforløb, som er målrettet hashafhængige, fordi vi kan se, at de har brug for en speciel behandling, siger Margrethe Overgaard.

Majorgården har i gennemsnit 33 patienter i døgnbehandling pr. døgn. I dag har godt en femtedel af disse patienter også et stofmisbrug - hash, kokain eller amfetamin - eller en kombination af alkohol og stoffer. En del af disse patienter er alene afhængige af hash.

- Der er ikke tale om unge fra bestemte sociale lag. Men symptomatisk for gruppen, så er de alle begyndt tidligt med først alkohol og så hash. Hashen påvirker deres hjerne, og typisk bliver det unge mennesker, der isolerer sig og dropper ud af både socialt liv og siden uddannelse, forklarer Margrethe Overgaard.

Unge hjerner ødelægges

De udenlandske forskere mener, at årsagen til, at unge hashbrugere klarer sig dårligere, er, at hash har en neurofysiologisk virkning på hjernen, som både kan forringe de kognitive evner, og dermed indlæringsevnen, og motivationen. Det støttes af andre forskningsresultater, som også har vist, at unges hjerner, som er under udvikling frem til omkring 20års alderen, er særlig modtagelige.

I Majorgårdens nye behandlingsforløb handler det om at få de tidligere hash afhængige tilbage på sporet igen. De lærer at lave mad, fungere i en social gruppe og bliver hjulpet tilbage i arbejde eller i gang med uddannelse igen. De unge, der typisk fra 20 og op til 45 år, bliver enten henvist af kommune, arbejdsgiver eller er privat betalende.

- Vi begyndte oprindelig som behandlingscenter for alkoholikere og pillemisbrugere, men billedet har ændret sig markant de senere år, hvor vi oplever at få flere og flere stof/hashmisbrugere i behandling, så der er klart brug for at få mere fokus på problemet - også i Danmark, siger Margrethe Overgaard.