Martin er begejstret for ny praktikaftale: Det giver noget helt andet at komme ud i den virkelige verden

Fremover bliver det nemmere for eleverne på erhvervsskolerne at finde en rigtig praktikplads i stedet for at måtte nøjes med skolepraktik.

Martin Flindt Nielsen ser frem til, at den nye aftale giver erhvervsskoleeleverne bedre muligheder for at få en praktikplads. (Foto: (Privat foto))

En hverdag med kollegaer, der har krav og forventninger til dig, og hvor den indsats, som du leverer, har betydning for din arbejdsplads? Eller et skolepraktikforløb, hvor erhvervsskolens praktikcenter gør sit bedste for at efterligne virkeligheden, men hvor du stadig 'bare' går i skole?

Det har været de to muligheder, som eleverne på landets erhvervsuddannelser har haft, og desværre har det kun været lidt under halvdelen, som har fået en af de eftertragtede lærepladser ude 'i virkeligheden'.

Men natten til i dag har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en aftale, som skal sikre flere praktikpladser til eleverne på landets erhvervsskoler, så de ikke ender med at blive parkeret i skolepraktik.

Aftalen betyder, at der bliver sat 500 millioner kroner af årligt til initiativer, som skal understøtte flere lærepladser.

En af de elever, som er begejstret for den nye aftale, er Martin Flindt Nielsen. Selvom han har sit på det tørre med en praktikplads som kontorelev på Københavns Universitet, er han glad på sine efterfølgeres vegne.

- Det er super stærkt, for det er virkelig noget, som mange går og bakser med. Jeg var selv i skolepraktik i et par måneder, inden jeg fandt en praktikplads. Og vi var ubehageligt mange - og mange havde også været der i flere år - så der er jo en voldsom mangel på praktikpladser.

Noget helt andet at komme ud i den virkelige verden

Han har oplevet, at der er stor forskel på at gennemgå et forløb med skolepraktik i stedet for at få en rigtig praktikplads.

- Det giver noget helt andet at komme ud i den virkelige verden. Skolepraktik føles meget kunstigt, det er jo langt fra virkeligheden. Det, som jeg synes er fedt ved at tage en erhvervsuddannelse, det er at komme ud og være en del af noget og være med til at skabe noget - det føler man ikke, når man går i skolepraktik.

Som det er i dag, har kun knap halvdelen af eleverne en læreplads ved afslutningen af grundforløbet, og mange falder fra.

Målsætningen er, at 80 procent af eleverne fremover skal have en aftale ved afslutningen af grundforløbet. Når uddannelsesaftalen indgås tidligere under uddannelsen, skal det føre til, at flere elever fortsætter og gennemfører den.

DA og FH er tilfredse

Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, bifalder den nye aftale:

- Alt for mange unge har måttet opgive deres erhvervsuddannelse, fordi de ikke har kunnet finde en læreplads. Det har været et gigantisk spild af ressourcer og talent, som jeg håber, vi nu bliver kvit. For aftalen gør det tryggere at vælge en erhvervsuddannelse, og Danmark har jo brug for alle de her dygtige faglærte, siger hun i en pressemeddelelse.

Også modparten Dansk Arbejdsgiverforening er glad for, at der nu er landet en aftale om praktikpladser, som også giver virksomheder færre omkostninger i forbindelse med elevernes skoleforløb.

- Dansk erhvervsliv står i en vanskelig situation, hvor mange er presset på bundlinjen. Det ændrer dog ikke ved, at vi også i fremtiden får brug for flere erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet. Derfor er det positivt, at vi letter virksomhedernes omkostninger ved at sikre en højere lønrefusion, når eleven er på skole, siger Jacob Holbraad, formand for DA.

25.11: Det fremgik tidligere af artiklen, at aftalen betyder, at erhvervsskolerne får 500 millioner kroner årligt. Det er ikke korrekt. De 500 millioner går i stedet til 'lærepladsunderstøttende initiativer". Artiklen er rettet.

FacebookTwitter