Medicin, mejerist eller maskinmester: Tjek nyuddannedes løn og ledighed

Nogle nyuddannede tjener over 50.000 kroner om måneden. Flere erhvervsuddannelser ligger med i toppen.

Høj løn og lav ledighed. Det er et godt udgangspunkt, når uddannelsen er overstået, og man som nyuddannet skal ud på arbejdsmarkedet og finde sit første job.

Og den kombination finder man flere steder i øjeblikket, viser nye tal fra hjemmesiden Uddannelseszoom, som Uddannelses- og Forskningsministeriet står bag.

For eksempel ligger kandidatuddannelserne i forsikringsmatematik, informationsteknologi og 'software engineering' alle i top 20, når man ser på, hvilken månedsløn de nyuddannede kan hæve - og samtidig er ledighedsprocenten blandt de nyuddannede et rundt nul.

I søgefeltet herunder kan du selv gå på opdagelse og se ledigheden og lønnen blandt de nyuddannede fra hver enkelt uddannelse. Artiklen fortsætter under.

Er længere uddannelse lig højere løn?

En gængs opfattelse er, at en længere uddannelse giver en højere løn - men det gør sig langt fra altid gældende. Eksempelvis ligger fem erhvervsuddannelser lige nu i top 20 over højeste løn til nyuddannede - herunder mejeristuddannelsen på en andenplads.

Og selv om det måske er overraskende for nogen, så kommer det ikke bag på Bo Klindt Poulsen, der er lektor ved program for karrierevejledning på VIA University College.

- Vi har stadigvæk bredt i befolkningen nogle helt bestemte forestillinger om, hvor erhvervsuddannelser placerer sig henne både prestigemæssigt, lønmæssigt og arbejdsløshedsmæssigt.

- Men når man ser det regnestykke her, må man bare sige, at hvis indtægt og jobsikkerhed betyder noget i ens valg af uddannelse, så slår de jo en række humanistiske kandidatuddannelser med mange kilometer, siger Bo Klindt Poulsen.

Dit liv og dit valg

Er du én af dem, der på nuværende tidspunkt står over for at søge ind på en videregående uddannelse, er der imidlertid langt flere ting at tage med i dine overvejelser, end hvordan lønnen og ledigheden tegner sig efter endt studie.

Det mener både Bo Klindt Poulsen og Mathilde Tronegård, der er direktør for Studievalg Danmark, der har vejledningscentre i hele landet og hjælper med valg af videregående uddannelse.

- Det allervigtigste er at følge sin motivation og passion og sine faglige interesser, siger hun.

- Og så er det afgørende, at man husker, at det er ens eget valg og ens eget liv. Velmenende voksne kan have mange meninger om, hvad man skal interessere sig for og vælge, men man skal træffe sit eget valg, siger Mathilde Tronegård.

Udsigten til job fylder

Det er da også ganske få, der alene interesserer sig for udsigterne til en stor lønpose, når de skal vælge uddannelse, mener Bo Klindt Poulsen fra VIA University College.

- De fleste er optagede af, at de selvfølgelig skal have en løn for det, de laver, og at den løn skal stå mål med den uddannelse, man har taget, og det ansvar man har. Men for flertallet handler det først og fremmest om nogle andre former for motivation, siger han.

Til gengæld fylder det meget for mange, at der skal være udsigt til at få et job, når uddannelsen engang er gennemført.

- Rigtig mange er selvfølgelig optagede af at uddannelsen skal interessere dem og være meningsfuld for dem. Men i den meningsfuldhed ligger også, at man kan komme til at arbejde bagefter, siger Bo Klindt Poulsen.

Og det er noget, der har ændret sig i forhold til tidligere, mener han.

- I 90'erne og 00'erne var spørgsmålet om ledighed mindre interessant, fordi der var en forestilling om, at stort set lige meget hvad du gjorde, så ville der være muligheder bagefter. Jeg tror, at finanskrisen i 2008 og efterdønningerne af den har sat sig i måden, vi taler om uddannelse og arbejde på, siger Bo Klindt Poulsen.

Drømmeuddannelsen findes ikke

Hos Studievalg Danmark mener Mathilde Tronegård også, at det er værd at skæve til ledighed, når man vælger uddannelse, men:

- Der er ikke en én til én-sammenhæng mellem uddannelse og job. Nogle steder skal man måske bare gøre sig mere umage i forhold til job. Det kan være, man skal kigge nøjere på, hvordan man sammensætter sin uddannelse, eller at man skal skabe sit eget job, siger Mathilde Tronegård.

Først og fremmest har hun ét særligt råd, når du skal vælge uddannelse:

- Drop ideen om det perfekte valg og drømmeuddannelsen. For der findes rigtig mange uddannelser i Danmark, og mange kan være et godt valg for dig.

Om tallene for nyuddannedes løn og ledighed

  • Tallene for løn og ledighed blandt nyuddannede stammer fra Uddannelseszoom.dk. Beregningerne her er baseret på data fra Danmarks Statistik.

  • Nyuddannedes løn er opgjort som medianindkomst pr. måned inkl. pensionsindbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Lønnen er målt i andet år efter fuldførelse af uddannelse, og der er taget udgangspunkt i dimittender i beskæftigelse. Tallet er et gennemsnit af de færdiguddannedes løn over de seneste tre år, hvor der er tilgængelig information. Det drejer sig om data for perioden december 2015 til og med december 2017

  • Nyuddannedes ledighed viser andelen af færdiguddannede, der er omfattet af registreret ledighed. Ledigheden for nyuddannede måles i 4.-7. kvartal efter endt uddannelse. Tallet er et gennemsnit af de færdiguddannedes ledighed over de seneste tre år, hvor der er tilgængelig information. Tallene dækker perioden april 2015 til og med december 2018

  • For personer uddannet på universiteter er kun kandidatuddannelser medtaget.