Medicinskandale: 60 døde eller invalide

Mindst 60 danske nyrepatienter er døde eller er blevet invalide på grund af det kontrastmiddel, lægerne undersøgte dem med. En dansk forsker har netop offentliggjort en undersøgelse, der påviser sammenhængen mellem de mange dødsfald og sygdomstilfælde - og kontrastmidlet Omniscan.

Michael Madsen blev i 2005 scannet med kontraststoffet Omniscan i blodet. I dag kan han ingenting. Han må holde skumgummi i hænderne, fordi fingrene er så sammenknugede, at neglene borer sig gennem huden. (Foto: DR © DR)

Mindst 60 danske nyrepatienter er blevet alvorligt invalideret eller døde efter at have fået kontraststoffet Omniscan i forbindelse med mr-scanning. Det afslører Dagens Medicin.

Patienterne kunne ikke tåle præparatet og har udviklet en sygdom med fatale konsekvenser.

Lægemiddelstyrelsen overså advarsler

Lægemiddelstyrelsen var ikke opmærksom på advarsler mod stoffet, da det blev godkendt i 1994. Lægemiddelstyrelsen forsinkede et forbud, da advarslerne tog til i 2006.

Danske forskere har været involveret i brugen af Omniscan og føler sig i dag ført bag lyset af producenten, GE Healthcare. Medicinalfirmaet afviser beskyldningen, men indrømmer dog, at der er problemer med produktet.

Sagen minder om Thorotrast-skandalen, som omkring Anden Verdenskrig resulterede i en lang række kræfttilfælde.

Stor dansk undersøgelse

Peter Marckmann er en af de forskere herhjemme, der systematisk har undersøgt sammenhængen mellem Omniscan og forekomsten af NSA - Nefrogen Systemisk Fibrose.

Han har netop offentliggjort en undersøgelse af 190 nyrepatienter, der over en to årig periode blev scannet med Omniscan på Herlev Hospital. !8 af patienterne udviklede NSF, men blandt de dårligste nyrepatienter var risikoen langt højere.

- Vore undersøgelser viser, at alvorlige nyresyge patienters risiko for NSF er uacceptabelt høj. Mindst hver fjerde patient, der var i hæmodialyse, har udviklet NSF efter at være scannet med Omniscan, siger 1. reservelæge Peter Marckmann.

Facebook
Twitter