Mediestorm koster katolsk kirke medlemmer

De seneste dages mediestorm mod biskoppen for den katolske kirke i Danmark har fået nogle få til at melde sig ud.

Den katolske biskop i Danmark Czeslaw Kozon vil have klarhed over sager om formodede seksuelle overgreb inden for den katolske kirke.

Der skal normalt meget til, før en katolik melder sig ud, men de seneste dages kritik af biskop Czeslaw Kozon har tilsyneladende fået nogen til at melde sig ud.

I hvert fald oplever den katolske kirke i disse dage et lille boom i udmeldelser. Omkring 20 udmeldelser er der dumpet ind ad brevsprækken indenfor kort tid, oplyser kirkens informationschef, Niels Messerschmidt. Selv om tallet er lille, så er det usædvanligt mange i en katolsk sammenhæng.

Kendskab til krænkelser

Ifølge Niels Messerschmidt spiller den seneste tids afsløringer af seksuelt misbrug af børn i den tyske kirke også en rolle, når folk begrunder deres udmeldelse.

Den katolske kirke i Danmark kom i de danske mediers søgelys, da Czeslaw Kozon oplyste, at han har kendskab til flere gamle sager om krænkelser af børn, men at han ikke ønskede at få sagerne undersøgt nærmere.

Niels Messerschmidt mener, at den danske presse har behandlet Czeslaw Kozon "lidt uretfærdigt".

Hetz mod biskop

- Han sagde nogle ting, som måske ikke var helt klare til at begynde med, men efterfølgende blev der hetzet meget på ham. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at det var godt mediestof. Men når biskoppen ikke ville gøre noget ved de gamle sager, så var det fordi, han ikke troede på, at der var noget at komme efter og ikke fordi, han ville dække over noget, siger Niels Messerschmidt.

Czeslaw Kozon besluttede i dag at nedsætte en gruppe af kompetente personer, der skal foretage en tilbundsgående undersøgelse af de sager om overgreb på børn, som er foregået i den katolske kirke i Danmark.

Czeslaw Kozon er i Rom

- Der er lagt op til, at der kommer fuld klarhed over de enkelte sager: Hvad er der sket, hvornår er det sket, og hvem har gjort det. Det er vigtigt at slå fast, at biskoppen ønsker åbenhed, siger Niels Messerschmidt.

Biskoppen er i øjeblikket på et tjenstligt besøg hos paven i Rom. Først når han vender hjem 27. marts, bliver det besluttet, hvem der skal være med i gruppen.

Facebook
Twitter