Meget få coronasmittede danskere bruger tilbud om isolation uden for hjemmet

Det tyder på, at der kunne gøres en ekstra indsats for at få flere til at isolere sig uden for hjemmet, vurderer eksperter.

Det er "overraskende" få coronasmittede danskere, der har benyttet muligheden for isolation uden for hjemmet, mener eksperter. (Foto: © Grafik: Mads Peter Ogstrup Nielsen, dr)

Bliver du smittet med corona, kan du med kommunens hjælp blive isoleret uden for hjemmet for eksempel på et hotel.

Coronasmittede danskere er dog ikke lige frem løbet kommunerne over ende med ønsket om at blive isoleret.

Kun 393 smittede borgere har nemlig benyttet tilbuddet siden begyndelsen og frem til 1. november. Det viser svarene fra de 54 kommuner, der har svaret på en rundspørge foretaget af DR.

Et omfang, der kommer bag på epidemiolog og afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital Christian Wejse.

- Det er faktisk utroligt lavt, siger han og sammenligner med, at der i Danmark har været flere end 70.000 smittede danskere.

- Jeg har svært ved at forstå, at der ikke er flere, der har haft brug for at isolere sig et andet sted. Nok er der mange, der har sommerhuse, annekser og så videre, som kan isolere sig, men der må også være mange, der bor meget tæt, og hvor det simpelthen ikke er muligt at isolere sig fra resten af familien.

Det er de fire største byer – København, Aarhus, Odense og Aalborg – der tegner sig for størstedelen af isolationsopholdene. I alt 240 af de 393 isolationsophold er benyttet af smittede borgere i de fire byer.

Svært at undgå smitte

Ifølge Christian Wejse ligger risikoen for at blive smittet i hjemmet et sted mellem 15-20 procent. Det er da også hjemmet, som de fleste af de danskere, der bliver kontaktet af smitteopsporingen, angiver som den formodede smittekilde.

Det giver god mening, fordi det er i hjemmet, at vi er allertættest på andre mennesker.

- Det er jo sværere, jo tættere man bor sammen, og hvis man bruger samme køkken og toiletfaciliteter kan det være meget svært at undgå at smitte. Også selvom man prøver at holde afstand og bruge håndsprit, siger han.

- Så det er langt at foretrække, at man isolerer sig et andet sted, end der hvor resten af husstanden holder til.

Isolation er et billigt redskab

For matematikepidemiolog og lektor ved Roskilde Universitet Viggo Andreasen, der arbejder med matematiske modeller for, hvordan epidemier og pandemier udvikler sig, er det også overraskende, at der ikke er flere, der benytter sig af muligheden for isolation uden for hjemmet.

Selvom mange danskere bor under forhold, hvor de vil kunne isolere sig fra resten af familien i hjemmet, så er der også mange, der bor for småt til, at det er realistisk.

Derfor ville det være godt, hvis flere benyttede sig af muligheden – og samtidig et billigt redskab sammenlignet med alle de andre i værktøjskassen, forklarer han og illustrerer dét med et tænkt eksempel:

Hvis 1.000 danskere dagligt får konstateret covid-19 smitte, og derefter sendes 5 dage på isolationsophold, så vil det på en måned med 30 dage og en gennemsnitlig overnatningspris på 500 kroner per nat løbe op i 75 millioner kroner om måneden for myndighederne.

- Formålet jo at forhindre den videre smitte, og hvis vi kan gøre det nemmere ved at få flere til at tage et isolationsophold uden for hjemmet, så er det sidste trin her forholdsvis billigt i forhold til de andre ting, vi laver, siger han.

En mulighed kunne ifølge Viggo Andreasen være, at gøre tilbuddet mere attraktivt – eksempelvis økonomisk. For godt nok er selve opholdet gratis for den enkelte, men ønsker man stedets kostordning kan det koste op til 50 kroner per måltid. Altså 150 kroner om dagen for mad.

- Dem, der har bedst råd til selv at betale for kost, er formentlig også dem, der har de store boliger og bedst kan isolere sig derhjemme. Så der er en uhensigtsmæssig mekanisme i, at personer eller familier med små midler, der bor i små lejligheder, måske også er dem, der har mindst incitament til at benytte tilbuddet, forklarer han.

- Det er jo samtidig dem, der har de vanskeligste forhold at skulle isolere sig under, fordi der måske kun er et badeværelse i boligen og ikke et ekstra børneværelse, der står tomt. Det er der jo sjældent, hvis man har små penge.

En ændring af bekendtgørelsen om isolationsmuligheder til borgere smittet med covid-19 betyder dog, at der fremover skal tilbydes gratis forplejning. Ændringen træder i kraft mandag d. 30. november.

Er informationen god nok?

Christian Wejse vurderer også, at der kunne gøres mere for at få flere til at vælge et isolationsophold.

I hvert fald tyder den lave interesse for isolationshjælpen, at der kan være noget galt med informationen til de smittede.

- Der er behov for at undersøge, om informationen til de smittede er tilstrækkelig god. Er vi sikre på, at de smittede har forstået, at det er en mulighed og også ved, hvordan de skal agere, hvis de ønsker at gøre brug af den mulighed, siger han.

- Der er helt klart en opfordring til myndighederne om at sikre, at der er en relevant information her – og især da i de kommuner, hvor vi ser et højt smittetal.

Styrelse er i kontakt med alle smittede

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der leder indsatsen med smitteopsporing.

Her sidder et hold og har ansvar for at tage kontakt til de danskere, der får en positiv coronatest.

Enhedschef Bente Møller forklarer, at alle smittede får besked om tilbuddet i deres e-boks, når de er testet positive, og efterfølgende også, når styrelsens medarbejdere kontakter dem per telefon. Hun afviser dog ikke, at der kan være behov for at gøre yderligere.

- Der er ingen tvivl om, at vi sammen med kommunerne skal se på, om der skal gøres noget for at få de her isolationsfaciliteter mere i spil, siger hun.

- Her i hovedstadsområdet ringer vi blandt andet til den smittede endnu engang, så vi kan tale med dem om, om det lykkedes dem at selvisolere sig, eller om der er brug for at få kontakt til kommunen og dermed få en plads på en isolationsfacilitet.

Når så mange har valgt ikke at handle på den information, som Styrelsen for Patientsikkerhed sender ud i dag, så skyldes det ifølge Bente Møller, at de fleste gerne vil forsøge at finde en løsning selv.

- Der er rigtig mange, der gerne vil finde en anden løsning og se, om det kan lade sig gøre derhjemme. Men når vi så ringer til dem igen, er der nogen der siger, at så vil de gerne tage imod det.

Opdateret kl. 20:20: Det fremgik ikke tidligere af artiklen, at forplejning til isolerede borgere gøres gratis fra mandag d. 30. november.