For meget stråling i hvert femte hus

Strålingen i hvert femte danske hus overskrider det niveau, som anbefales for at undgå lungekræft. Det er situationen, efter at WHO har sænket grænseværdien.

Beboerne i 280.000 boliger er udsat for kræftfremkaldende radonstråling (Foto: DR © DR)

Beboerne i 280.000 danske boliger bliver dagligt udsat for kræftfremkaldende radonstråling, der overskrider WHO's nye grænse. Det viser en ny vurdering, som Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) har udført for Ingeniørens netavis.

- Jeg vurderer, at cirka 20 procent af de danske enfamiliehuse opført før 1996 har radonniveauer over 100 Bequerel per kubikmeter luft, siger chefkonsulent Kaare Ulbak til Ingeniøren.

Årsag til 300 dødsfald

Sundhedsstyrelsen vurderer, at radon i boliger hvert år er årsag til 300 dødsfald. Desuden har Kræftens Bekæmpelse sammen med flere forskningsinstitutioner påvist, at der er en sammenhæng mellem leukæmi hos børn og radonindholdet i deres hjem.

Vurderingen fra Statens Institut for Strålehygiejne bygger på data indsamlet i forbindelse med en kortlægning af radon i danske huse fra 2001. Dengang fandt forskerne ud af, hvor mange enfamiliehuse, der havde radonniveauer over 200 Bequerel per kubikmeter luft, som siden 1998 har været de danske myndigheders anbefalede grænseværdi.

Ny grænseværdi

Dengang kom forskerne frem til, at cirka 65.000 boliger havde for høje niveauer. Men nu er verdenssundhedsorganisationen WHO kommet med en ny grænseværdi for radon, fordi nye undersøgelser har vist, at radon er farlig i mindre koncentrationer, end man hidtil har troet.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, der har ansvaret for radonkravene til danske boliger, har endnu ikke besluttet, om den vil følge WHO's anbefaling.