Menighedsråd vil klage over Tove Fergo

Menighedsrådet i Taarbæk vil klage til statsministeren over kirkeminister Tove Fergo. De mener, at hun blandede sig i utide i sagen om præsten i Taarbæk, der i går blev fritstillet af biskoppen i Helsingør, fordi han har sagt, at han ikke tror på Gud.

Menighedsrådet i Taarbæk vil nu klage til statsminister AndersFogh Rasmussen over kirkeminister Tove Fergo i sagen om denomstridte præst i Taarbæk.

Sognepræsten i Taarbæk, Thorkild Grosbøll, blev i gårfritstillet af Helsingørs biskop Lise Lotte Rebel efter at havesagt, at han ikke tror på skabelsesberetningen, genopstandelseneller det evige liv.

Uretfærdig behandling

Men menighedsrådsformand Lars Heilesen mener, at præsten er blevetudsat for en uretfærdig behandling. Sagen var nemlig afgjort,allerede inden han mødte op hos biskoppen.

Det havde kirkeminister Tove Fergo nemlig sørget for, da hun foren uge siden afviste, at Thorkild Grosbøll kunne være præst ifolkekirken, når han har de holdninger, mener Lars Heilesen.

Men det vil menighedsrådet ikke finde sig i. Thorkild Grosbøllsholdninger passer nemlig fint til befolkningen i Taarbæk, sigermenighedsrådsformanden.

Citat ThorkildGrosbøll, Weekendavisen 23 maj 2003»"Jeg tror ikke påGud som forklaring på det hele. Der er ingen, der i deresalmindelige liv opererer med et gudsopretholdt univers. Vi fungererpå naturvidenskabens præmisser".«

- Hele byen er i oprør. Jeg har ikke mødt nogen i Taarbæk, derer uenige med vores præst, endsige mener, at han ikke kan værepræst, siger Heilesen.

Præster tavse om deres tvivl

Thorkild Grosbøll er heller ikke den eneste folkekirkepræst, derhar svært ved at tro på en almægtig Gud. Men han er til gengæld enaf de få præster, der tør træde offentligt frem og fortælle om sintvivl.

Det mener antropolog Cecilie Rubow, der gennem en årrække bl.a.har forsket i præsterne roller, og hvordan de forholder sig tilkristendommen.

Præst ThorkildGrosbøll er blevet fritstillet af Helsingørs biskop. Foto: DR, © DR

- Der er i offentligheden en tilbøjelighed til at mene, atpræster tror på Gud som en konkret størrelse. Det er der formentligmange af dem, der ikke gør, siger Cecilie Rubow, der dog ikke harnoget bud på, hvor mange af landets præster, der i stedet tror påGud som et symbolsk begreb.

Hun mener, at nogle præster vælger at være diskrete med derestrosmæssige vægelsind, fordi de simpelthen har svært ved atredegøre for deres tanker, uden at de bliver misforstået.

//detectBrowser();//Opvækst:Født 24. sept. 1946 i København Hun er datter af fuldmægtig Svend Ole Andersen og Elly Andersen,begge kristne. Hun er enebarn.

Jagtvejens Skole på Nørrebro. Student fra Københavns Studenterkursus 1965. Cand.theol. fra Københavns Universitet 1972.

Fra 1973: Sognepræst ved Simon Peters Kirke på Amager 1989: I Borgerrepræsentationen, valgt for Venstre 1988-90: Venstres kandidat i Rådhuskredsen 1990: Partiets kandidat i Gentofte- og Hellerupkredsene Fra 1994: Folketingsmedlem for Københavns Amtskreds Nov. 2001: Kirkeminister i Anders Fogh Rasmussens VK-regering Har for tiden orlov fra stillingen som sognepræst.

Familie:Gift med Peter Fergo, der er præst i Alle Helgens Kirke påAmager. Sammen har de tre børn: Liza, Lars og Christian.

Blå bog27. november 2001:Tove Fergo (V) udnævnestil kirkeminister i den nye VK-regering og lægger på sin førsteministerdag ud med at så tvivl om, hvorvidt den nye salmebog skaludgives og om der skal være kirketællinger i stifterne.

15. januar 2002:

Tove Fergo afviser, at hun er bundet aftidligere kirkeminister Johannes Lebechs (R) løfte om statsligttilskud til muslimsk gravplads.

12. februar 2002:

Kirkeministeren udtaler, at hun vilhalvere den kirkelige lovgivning. Samtidig varsler hun mere magttil menighedsrådene.

12. oktober 2002:

Tove Fergo udnævner sognepræst SteffenRavn Jørgensen som ny domprovst i Helsingør Domsogn. BiskopLise-Lotte Rebel er chokeret og protesterer, fordi hun havde pegetpå en anden kandidat.

29. november 2002:

Kirkeministeriet er ude i sværeøkonomiske problemer og trækker stadig oftere på de formuer, derligger i landets 10 stifter, skriver Kristeligt Dagblad.

30. april 2003:

I en kritisk rapport slår Rigsrevisionenfast, at der er alvorlige problemer med at styre økonomien iKirkeministeriet.

3. juni 2003:

Kirkeministeren sætter sig selv underadministration. Finansielle dispositioner skal nu godkendes iFinansministeriet.

SagerneTove Fergo ivælten

Facebook
Twitter