Mens dødsfald bredte sig på plejehjem, blev vigtige lyntest bremset: Fem ting du skal vide om sagen

Ministre skal i dag på svare på, hvorfor lyntest ikke blev rullet ud på plejehjem før jul.

Myndigheder strides nu om, hvem der har ansvaret for, at lyntest ikke blev kørt ud til plejehjem i december. (Arkivfoto) (Foto: Emil Helms © Ritzau Scanpix)

Mens coronasmitte i december spredte sig og slog rekord på landets plejehjem, var test-biler klar til køre ud og lynteste eksempelvis plejepersonale.

Det var private udbydere af lyntest forpligtet til i kontrakter, som DR har fået adgang til.

Men de mobile lyntest blev stort set ikke taget i brug, og myndighederne strides nu om hvorfor.

Fra 20. december til 1. februar døde 474 plejehjemsbeboere med eller af coronavirus. Og den manglende brug af lyntest blandt plejehjemsansatte kan ifølge eksperter have ført til dødsfald blandt beboerne.

I eftermiddag skal sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og social- og ældreminister Astrid Krag (S) i samråd om sagen og svare på spørgsmål om de udskudte lyntest på plejehjem.

Herunder kan du få overblik over fem centrale punkter i sagen om, hvordan de vigtige lyntest på plejehjem blev bremset i at blive kørt ud til plejecentrene.

1

Anbefalinger lå klar om at prioritere lyntest på plejehjem før jul

Private udbydere skrev i december under på at levere 100.000 daglige lyntest samlet. (Arkivfoto) (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Lyntest blev en del af regeringens officielle teststrategi, da coronasmitten igen tog fart i december 2020.

Lyntest, der bliver foretaget i næsen og giver svar på 15 minutter, skulle være et supplement til PCR-test, der typisk bliver taget i halsen og har en markant længere svartid.

Sundhedsminister Magnus Heunicke lancerede den nye lynteststrategi på et pressemøde 10. december:

På vegne af regeringen indgik Danske Regioner i midten af december aftaler med fire private udbydere om at levere op til 100.000 daglige lyntest.

Samtidig lagde Sundhedsstyrelsen en sidste hånd på det færdige udkast til en 25 sider lang rapport med anbefalinger om brug af lyntest.

Rapporten indeholdt en liste med otte grupper, som Sundhedsstyrelsen anbefalede lyntest til for at forebygge smitte. Øverst på listen stod personale på plejehjem:

”Hyppig screening (2 gange ugentligt) af personale på plejecentre og andre institutioner med personer i øget risiko ved Covid-19 i områder med udbredt smittespredning.”

I forvejen havde Sundhedsstyrelsen siden september anbefalet, at ansatte på plejecentre skulle PCR-testes hver anden uge i kommuner med høj smitte og hver sjette uge i kommuner med lav smitte.

Sundhedsstyrelsen var ikke alene om at udarbejde anbefalingerne, der satte plejehjemspersonale først i køen.

Sundhedsstyrelsen havde på møder i december rådført sig med både Danske Regioner, to af regeringens pandemieksperter og to andre sundhedsfaglige myndigheder: Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed. Det viser mødereferater og korrespondance, som DR har fået aktindsigt i.

Sundhedsministeriet, som havde sat Sundhedsstyrelsen i gang med at udarbejde anbefalingerne til brug af lyntest, var også med til møder i december om lyntest-anbefalingerne og fik løbende tilsendt udkast til anbefalinger.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om lyntest skulle offentliggøres sammen med en pressemeddelelse den 17. december. Men det blev udskudt.

2

Sundhedsstyrelsen ændrede i anbefalinger efter dialog med KL

Helene Probst er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Ritzau Scanpix)

Før Sundhedsstyrelsens anbefalinger og pressemeddelelse kunne offentliggøres, blev dokumenterne sendt til Kommunernes Landsforening (KL) den 17. december.

KL er en interesseorganisation, der repræsenterer alle landets 98 kommuner. Det er kommunerne, der har til opgave at drive landets plejehjem.

I en korrespondance mellem KL og Sundhedsstyrelsen den 17. december omskrev KL i Sundhedsstyrelsens færdige udkast til en pressemeddelelse.

Med omskrivningen optrådte plejepersonale ikke længere som en aktuel anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, men i stedet som noget, der kunne anvendes ”på sigt”.

Til omskrivningen svarede Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, til KL-direktør, Christian Harsløf:

- Det er meget fint, så justerer vi anbefalinger så de flugter. Og så lægger vi en plan efter jul.

Næste dag, den 18. december, offentliggjorde Sundhedsstyrelsen sine "Anbefalinger for brug af hurtigtest".

Nu var den 25 sider lange udgivelse omskrevet, så to ugentlige lyntest af plejehjemspersonale ikke længere optrådte som styrelsens førsteprioritet, men som prioritet nummer otte. I stedet havde test af unge mellem 15 og 25 år fået førsteprioritet.

Samme dag skrev KL ud til alle landets kommunaldirektører om Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om brug af lyntest. I mailen stod:

- Hurtigtestens anbefales til udvalgte grupper, hvor det er meningsfuldt at teste mere systematisk for at forebygge smitteudbrud af ny coronavirus, fx 15-25-årige på uddannelsesinstitutioner. På sigt kan en hyppig screening (2 gange ugentligt) af personale på plejecentre og andre institutioner med personer i øget risiko ved COVID-19 i områder med udbredt smitte-spredning komme på tale.

3

KL og Sundhedsstyrelsen: Det var ikke muligt at få lyntest ud på plejehjem

Christian Harsløf er direktør i KL og var involveret i KL's omskrivning af Sundhedsstyrelsen udkast til en pressemeddelelse om brug af lyntest. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson © Ólafur Steinar Rye Gestsson)

Den 4. februar 2021 bragte DR historien om, at Sundhedsstyrelsen i december ændrede sine anbefalinger om brug af lyntest blandt plejehjemsansatte efter dialog med KL.

Dengang i februar kom KL med følgende forklaring på, hvorfor interesseorganisationen havde omskrevet i Sundhedsstyrelsens udkast til en pressemeddelelse:

- Havde man haft kviktest til rådighed derude på det tidspunkt, havde det været et godt supplement. Det ved vi i dag. Problemet var, at der ikke var de kviktest til rådighed, for de kviktest, vi havde indkøbt, var bundet til faste testcentre, sagde KL-direktør, Christian Harsløf.

Og fra Sundhedsstyrelsens vicedirektør, Helene Probst, lød det:

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at vores prioritet har været at få testet plejehjemspersonale, men vi har den udfordring, at den testkapacitet, vi har, ikke er udgående, så det kan ikke lade sig gøre at komme ud på plejehjemmene.

- Det giver jo ikke mening at komme med en anbefaling, der ikke kan lade sig gøre i virkeligheden.

4

Leverandører og Danske Regioner: Jo, det var muligt at få lyntest ud

Regeringen og Danske Regioner indgik i 12. december en aftale med Falck om at kunne levere 50.000 lyntest dagligt. Af dem skulle op mod 20 procent være lyntest, der kunne køres ud til eksempelvis plejehjem frem for at være låst fast i stationære testcentre som på billedet her. (Foto: Philip Davali)

Men KL’s og Sundhedsstyrelsens forklaring om, at der ikke var mobile lyntest, modsiges nu af kontrakter, som Danske Regioner indgik med private leverandører om lyntest i midten af december. Det kan DR afsløre i dag.

Af kontrakterne, som DR er i besiddelse af, fremgår det, at en vis del af testkapaciteten skulle være mobil og altså ikke være låst fast i stationære testcentre. Samlet set skulle leverandørerne kunne køre op mod 111.000 lyntest ud om ugen allerede fra midten af december.

Leverandørerne, Falck, Carelink og SOS International, bekræfter over for DR, at de kunne køre de lyntest ud i december, som de havde forpligtet sig til i kontrakterne.

Alligevel holdt lyntest-bilerne stort set stille. Falck oplyser, at de ikke lyntestede mere end 434 personer med mobile test i hele december måned, selvom de kunne foretage mellem 5-10.000 mobile lyntest om dagen.

- Både biler og personale har været klar gennem hele perioden, men vi har på intet tidspunkt været i nærheden af at udnytte den mobile kapacitet, skriver Falcks pressechef, Lisbeth Nedergaard, til DR og tilføjer, at Falck gerne havde set endnu mere af deres kapacitet anvendt.

5

Myndigheder strides om, hvor ansvaret ligger

Tove Sørensen er en af de plejehjemsbeboere, der i januar døde af coronavirus. Hun blev 92 år. (Foto: PRIVAT © privat)

Hvem der har ansvaret for, at der ikke kom lyntest ud på plejehjem i december, er noget af det, ordførere fra begge sider af Folketinget vil have svar på under dagens samråd.

KL’s administrerende direktør, Kristian Wendelboe, siger i et nyt interview til DR, at organisationen har fået oplyst fra Danske Regioner, at der ikke var mobile lyntest til rådighed i december.

- Det var den forståelse, som vi har haft i det forløb, vi har haft med Danske Regioner. Nu har jeg jo ikke selv siddet med i alle de drøftelser. Men det er helt klart den forståelse, der har været hele vejen igennem – at der ikke var mobil testkapacitet til rådighed før i januar, siger han.

Hvor har I fået den forståelse fra?

- Den må vi jo have fået fra Danske Regioner. For de har jo lavet aftalerne.

KL har ikke udleveret dokumentation til DR for, at organisationen har fået oplysningen af Danske Regioner. KL henviser til, at der op til jul blev arbejdet i døgndrift, og at der derfor ikke er lavet referat fra alle møder.

Danske Regioner afviser KL’s udlægning af sagen.

- Danske Regioner har ikke på et møde forud for den 18. december (hvor anbefalingerne blev offentliggjort, red.) oplyst, at den mobile kapacitet var låst fast i stationære teststeder. I kontrakterne med leverandørerne indgik en minimumskapacitet på 10.900-15.900 daglige mobile tests, skriver Danske Regioner i en udtalelse til DR.

Det var vicedirektør i Region Midtjylland, Dorte Christensen, der stod for indkøb af lyntest hos de private leverandører i december på vegne af alle landets regioner efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet.

Dorte Christensen siger til DR, at hverken KL eller Sundhedsstyrelsen efterspurgte mobile test i december:

- Jeg undrer mig jo over, at vi ikke fik henvendelsen. Sådan at vi kunne have brugt den kapacitet, vi havde indgået aftaler på.

Kunne regionerne have gjort mere for at sikre sig, at de her lyntest var kommet ud på plejecentrene midt i december?

- Vi lavede aftale på vegne af det offentlige Danmark. Og så har det jo så lidt været op til den enkelte region og op til ministerier eller kommunerne at anvende den her aftale, siger Dorte Christensen.

KL’s direktør, Kristian Wendelboe, mener, at regionerne burde have gjort mere opmærksom på, at der var mobile lyntest til rådighed.

- Hvis det var mig, der havde indgået sådan en kontrakt, ville jeg jo meddele nogen, at der var den her kapacitet til rådighed. Jeg ville ikke sidde med den viden og vente på, at nogen kom i tanker om at spørge. Det giver ikke rigtig mening faktisk.

Hos Sundhedsstyrelsen er vicedirektør, Helene Probst, ’overrasket’ og ’forundret’ over, at DR nu kan fortælle, at der ifølge kontrakter var mulighed for at køre tusindvis af lyntest ud dagligt i december.

- Det var bestemt ikke det, vi fik at vide af Danske Regioner, at der var udgående kapacitet der i december måned, der kunne komme ud på landets plejehjem.

- Og jeg vil bare sige helt klart, at hvis vi havde fået oplyst, at der var udgående kapacitet, skulle den selvfølgelig have været ude på landets plejehjem. Det var ikke nogen hemmelighed, at Sundhedsstyrelsen syntes, at det her var den absolutte hovedprioritet: at få testene ud på landets plejehjem, siger hun.

DR kan i et referat fra et møde om lyntest med blandt andre Helene Probst fra Sundhedsstyrelsen og repræsentanter fra Danske Regioner afholdt den 15. december se, at mobile lyntest blev omtalt.

I referatet står følgende om Danske Regioners kontrakter med private udbydere af lyntest og Sundhedsstyrelsens reaktion:

”I den nuværende aftale er 20 % af kapaciteten mobil. SST (Sundhedsstyrelsen red.) svarede hertil, at den konkrete implementering kan aftales konkret mellem relevante myndigheder og involverede parter”

Hvordan kan du sige, I ikke vidste, at der var mobil kapacitet, når du personligt direkte blev oplyst om det?

- Det de (Danske Regioner red.) siger til os, er, at på sigt vil man have mere udgående kapacitet, men i en opstartsfase kan det ikke lade sig gøre. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre der i december måned, siger Helene Probst.

Dagens samråd med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og social- og ældreminister Astrid Krag (S) begynder kl. 15.00.

Artiklen er opdateret 4. marts kl. 13:30 med kommentar fra Sundhedsstyrelsen og detaljerne om, at Sundhedsstyrelsen på et møde 15. december blev oplyst om mobile lyntest.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk