Mere end hver fjerde indlagt med corona er under 45: 'Det er ikke længere gratis at blive smittet'

Sammenlignet med foråret er andelen af unge indlagt med covid-19 langt højere.

Stigende smitte blandt unge betyder, at den aldersgruppe nu også udgør en større andel af de indlagte på hospitalerne. (Foto: © Olafur Steinar Gestsson, Scanpix)

Starten af april:

Coronaepidemien er på sit højeste, og alene på hospitalerne i Region Hovedstaden er 464 personer indlagt. Næsten 55 procent af dem er 70 år eller derover. Kun 7,5 procent er under 45 år.

Midten af september:

Kun 46 personer er indlagt på de samme hospitaler i hovedstadsområdet, men aldersfordelingen har ændret sig markant. Nu er næsten hver tredje af de indlagte under 45 år. Kun knap 35 procent af de indlagte er 70 år eller derover.

Ifølge eksperter er tallene en advarsel til de unge om, at det ikke længere er gratis at blive smittet.

- I lande som Frankrig, England og Spanien er smitten blandt unge steget voldsomt henover sommeren, og mange unge i disse lande er desværre også endt på hospitalet med alvorlig sygdom.

- I forhold til smittestigningen er vi nogle uger bagud i Danmark, men kan desværre også nu begynde at se de første tegn på en stigning i indlæggelser herhjemme, også blandt unge, siger, siger Thea Kølsen Fischer, der er virolog og forskningschef på Nordsjællands Hospital.

Epidemi ændrer karakter

Tallene taler da også deres eget tydelige sprog. I den seneste uge er 2.215 personer testet positiv for covid-19, og heraf er 446 personer alene i aldersgruppen 20-29 år - altså meget tæt på en femtedel.

- Hvis udbruddet primært rammer det yngre segment, og nogle ikke kan tåle det, så vil der være flere herfra, der bliver indlagt. Men det er vigtigt at understrege, at sygdommen ikke har ændret sig og kræver flere indlæggelser, siger Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.

I det tidlige forår var det primært de ældre, der blev indlagt med covid-19, men på et tidspunkt kom der meldinger fra udlandet om, at også børn blev alvorligt syge.

Og nu kan det heller ikke entydigt siges, at unge med en kronisk sygdom er mere udsatte end andre, påpeger Thea Kølsen Fischer, der er virolog og forskningschef på Nordsjællands Hospital:

- Vi har tidligere sagt, at det hovedsageligt var dem med kronisk sygdom, der var udsatte blandt de unge. Men hen over sommeren har vi set en tendens til i såvel England som USA, at når smittetrykket bliver højt nok i befolkningen i bestemte aldersgrupper, så bliver ellers helt raske børn og unge også syge.

- Det er epidemien, der har ændret karakter, i takt med, at vi bliver klogere. Billedet har ændret sig undervejs, og det vil det blive ved med i lang tid endnu. Vi har stadig meget at lære i forhold til det her virus, siger Thea Kølsen Fischer.

Hun understreger, at der stadig er et meget lille datamateriale til rådighed i Danmark. DR Nyheder har også fået tal fra Region Syddanmark, der blandt andet dækker hospitaler i Odense, hvor der også har været høje smittetal på det seneste. Men her er meget få indlagt i alle aldersgrupper.

Professor: Ikke-indlagte rammes også

Ifølge Jens Lundgren er det for snævert udelukkende at se på antallet af indlæggelser blandt unge, når det handler om konsekvenserne af at have pådraget sig smitte.

Han henleder opmærksomheden på, at flere patienter, der har været ramt af covid-19, i flere måneder efter døjer med symptomer som hovedpine, træthed og manglende smags- og lugtesans.

Det har fået Sundhedsstyrelsen til at oprette en såkaldt faglig følgegruppe, der består af blandt andre læger, sygeplejersker, ergoterapeuter, forskere og fysioterapeuter.

- Jeg håber, at vi får kommunikeret til befolkningen, at én ting er antallet af indlagte på hospitalerne med covid-19, som er alvorligt, men det er ikke det samme som, at dem, der ikke bliver indlagt, ikke er syge.

- Sådan et udbrud af covid-19 rammer folkesundheden, også for dem, der ikke bliver indlagt. Nogle slæber rundt med de her senfølger, også i de yngre aldersgrupper, siger Jens Lundgren.

Fem måneder efter, Joan Wardinghus Persen blev ramt af corona, er hun stadig voldsomt plaget af gener.

PRÆCISERING 21. september 2020: Det fremfik tidligere af overskriften i artiklen, at knap hver tredje indlagt med corona er under 45, men det er mere præcist at skrive, at det er mere end hver fjerde.