Mere sex i annoncerne

Forbrugerombudsmanden tager de 17 år gamle regler, der bestemmer, hvad annoncer må indeholde, op til revision. Det kan betyde mere sex i reklamerne.

De nuværende regler, for hvad der må være i reklamer, er 17 år gamle og udspringer af Markedsføringsloven. (© Cult)

Det var billedet på en annonce for energidrikken Cult, der var stærkt medvirkende til, at forbrugerombudsmanden nu reagerer.

Han havde fået flere klager over de meget direkte annoncer, der åbenlyst spillede på sex. Men han var ikke sikker på, at juraen tillod ham at forbyde annoncerne, så han lod dem passere.

Nu har Forbrugerombudsmand Henrik Øe indbudt en lang række, foreninger, myndigheder og organisationer til forhandlinger om en moderne 2010 fortolkning af de 17 år gamle regler, der udspringer af Markedsføringsloven.

-Jeg håber på at opnå enighed hele vejen rundt, så jeg i en kommende retsag kan sige til dommeren, at disse regler er hele branchen enige om, siger han til P1 Morgen

Strammere og slappere

Så nemt går det næppe at skabe konsensus. På den ene fløj befinder organisationer som Dansk Kvindesamfund og Pornofrit Miljø sig. Formanden for Pornofrit Miljø, Heidi Als Ringheim, siger, at hun mener, der er behov for stramninger eller i hvert fald præciseringer af bestemmelserne.

-Vi får klager hver tredje dag over annoncer, hvor sex præger billedet. Men mange opgiver på forhånd at gøre noget ved det, fordi reglerne er så upræcise.

På den anden fløj står reklamebranchen og Dansk Annoncørforening, hvis direktør, Otto B. Christansen, siger til P1 Morgen:

-Det er spild af tid at drøfte det her, for det er unødvendigt at ændre noget. Sandheden er jo, at hvis forbrugerombudsmanden henvender sig til en annoncør og beder ham stoppe en annonce, så gør annoncøren det med det samme.

-Vil Forbrugerombudsmanden have klarere retningslinjer, kan han jo bare anlægge nogle sager. Men det har han ikke gjort i 28 år. Jeg tror ikke, vi kan nå til enighed om noget, siger direktøren for Dansk Annoncørforening

Han mener, at de enkelte annoncører, der træder ved siden af, også vil gøre det fremover, selv om reglerne bliver strammet op.

Særligt reglerne om sex og nøgenhed trænger til opstramning

I den ene af to centrale bestemmelser i reglerne fra 1993, som de gælder i dag, står der: Reklamer, der på nedsættende eller ringeagtende måde afbilder kvinder eller mænd, herunder reklamer, hvor personer reduceres til sexobjekter, eller hvor kønnet i øvrigt anvendes på en nedværdigende eller kønsdiskriminerende måde, er i almindelighed uforenelige med god markedsføringsskik.

I den anden står der: Afbildning af nøgne personer i markedsføringen betyder ikke i sig selv, at reklamen er i strid med god markedsføringsskik. Hvis afbildningen ikke sker på en måde, der virker nedsættende eller ringeagtende, kan der ikke stilles krav om naturlig sammenhæng med den vare eller tjenesteydelse, der reklameres for.

Det er særligt den sidste bestemmelse, Henrik Øe vil have præciseret. Den er i sig selv ikke særlig restriktiv, men det er ikke desto mindre ikke stramninger der er lagt op til på dette område.

-I det store hele, synes jeg, at reglerne om kønsdiskrimination virker godt stadig. Men når det gælder spørgsmålet om sex, nøgenhed og erotik, mener jeg vi bliver nødt til at justere og liberalisere reglerne, siger han.

Domme giver annoncørerne øget frihed

Det er Menneskerettighedsdomstolen, der i nogle nyere domme har givet anledning til nye regler. I dommene bliver det slået fast, at ytringsfriheden også gælder i annoncer. Med andre ord skal sex, nøgenhed og erotik vejes op mod annoncørens frihed til at ytre sig i ord og billeder.

-Og jeg vil bestemt ikke afvise, at nye regler på den baggrund vil blive mere liberale end de nugældende, siger Henrik Øe.

Facebook
Twitter